İş Süreci Olgunluk Modeli(BPMM)


Karşılaşılan Zorluklar


Şu anda Nesne Yönetim Grubu (OMG) tarafından desteklenen İş Süreci Olgunluk Modeli (BPMM), olgunluğun değerlendirilmesi ve organizasyonların iş süreçlerinin iyileştirilmesine rehberlik etmesi için bir standart sunmaktadır. İlerleyen bir iyileştirme yaklaşımıyla, BPMM kuruluşların tutarsız ve olgunlaşmamış iş faaliyetlerinden yapılandırılmış ve organize süreçlere doğru evrimleşmesine yol açar.


BPMM, süreç eksikliklerini ve nedenlerini tanımlamanın yanı sıra, iyileştirmeleri, mantıksal ve artımlı bir akış yoluyla dağıtmaya yardımcı olur. Tamamlanan her bir aşama, bir sonraki aşamada uygulanacak iyileştirmeler için girdi sağlar, böylece daha düşük maliyetler ve artan operasyonel verimlilik sağlanır.


Çözüm BPMM

SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin maliyetleri azaltma, başarıyı en üst düzeye çıkarma, üretkenliği artırma ve riskleri azaltma gibi işlemleri BPMM'ye göre değiştirmelerine yardımcı olur.

Çözüm, kuruluşların BPMM'yi kolayca benimsemelerini sağlar. Modelleme, analiz, tasarım, dönüşüm ve süreç performans yönetimi için kaynak sağlar, iş performansını optimize eder, uyumluluğu iyileştirir ve yeniden çalışmayı azaltır. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler daha iyi görünürlük elde edebilir ve süreç, değişiklikler ve sonuçlarda güncellenebilir. Çözüm, kullanıcılara, ekiplere, ofislere ve iş birimlerine standartlaştırılmış akışlarla entegre olur, işbirliğini teşvik eder ve iş kazançlarını artırır.

BPMM

Softexpert ile tanışın!

Softexpert  ile iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Detaylı Bilgi İçin

       Faydalar

  • Benzer şeyler yapmak için birden fazla yolu ortadan kaldırır.

  • Tutarlı ve istikrarlı iş süreçlerini destekler.

  • Model tabanlı sunumlar ve iş süreçlerinin gerçek performansı arasında daha fazla güvenilirlik sağlar.

  • SOA uygulamalarında riskleri azaltır.

  • İşletme genelinde iş süreci ile ilgili iletişimi kolaylaştırır.

  • Süreç bilgilerinin değişim yeteneğini optimize eder.

  • Ürün ve hizmetlerin güvenliğini ve kalitesini artırır.

  • Mevzuat uyumluluğunu desteklemek için uyum yönetimi yeteneklerinin mevcut iş süreçlerine entegrasyonunu sağlar.

39 modül ve 12 suitten oluşan İş Mükemmelliği için dünyanın en kapsamlı lider çözümü ile tanışma zamanı