İş Süreci Modeli ve Gösterimi(BPMN)


                                                           Karşılaşılan Zorluklar


İş Süreçleri Modeli ve Gösterimi (BPMN), iş süreçlerini göstermek için bir göstergedir ve kolayca anlaşılabilir olup, süreç bilgilerinin ilgili parçalara (diğer iş kullanıcıları, süreç uygulayıcıları, müşteriler ve tedarikçiler) ve gerekli kontrollere iletilmesi için basit bir yol sağlar. İş süreçlerini etkin bir şekilde yönetir.

Pek çok şirket, iş performansını geliştirmek için kendi stratejisinde süreç iyileştirme girişimlerini tanımlar. Bununla birlikte, bu girişimlerin çoğu, yetersiz veya karmaşık gösterimlerin benimsenmesi nedeniyle tatmin edici sonuçlar elde edemez. Bu bağlamda, BPMN standardı, uygulama kolaylığından dolayı süreç modifikasyonlarının uygulanmasını basitleştiren ve hızlandıran birkaç modelleme standardına ulaşmıştır.

BPMN Çözüm

SoftExpert, süreç yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı bir yazılım çözümü sunar. BPMN notasyonu ile SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin darboğazları tespit etmesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olarak süreçleri daha güvenli ve verimli hale getirmektedir.

Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler daha iyi bir görünüme sahip olabilir ve süreçler, değişiklikler ve sonuçlar hakkında güncellenebilirler. Çözüm, kullanıcıları, ekipleri, ofisleri ve iş ünitelerini standartlaştırılmış akışlarla bütünleştirir, işbirliğini teşvik eder ve iş kazançlarını artırır.

Softexpert ile tanışın!

Softexpert  ile iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Detaylı Bilgi İçin

     Ana Faydalar

  • Güçlü bir sürükle ve bırak aracıyla süreç modellemesini hızlandırın.

  • Tek bir notasyon ile süreç haritalama çabalarını azaltın.

  • Görsel süreç analizi ile iş anlayışını geliştirin.

  • Süreçlerin birlikte çalışabilirliğini desteklemek ve verimliliği artırmak.

  • Darboğazları tespit ederek ve ortadan kaldırarak iş süreci verimliliğini artırın.

  • Hataları önceden tanımlayarak süreç risklerini azaltın.

  • Kaynak tahsisini optimize edin ve iş operasyonlarını iyileştirin.

  • İşbirliğini tanıtın ve daha iyi sonuçlara ulaşın.

  • Ürün ve hizmetlerin güvenliğini ve kalitesini arttırın.

  • Süreç bilgilerinin değişim yeteneğini optimize edin.

39 modül ve 12 suitten oluşan İş Mükemmelliği için dünyanın en kapsamlı lider çözümü ile tanışma zamanı