Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. Ekran Görüntüleri İş Süreçleri Modellemesi (BPMN) FMEA Yapısı Performans Ölçme ve İzleme SPC Değerleri Karşılaştırması www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities an d characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

2. Ya rarları Organizasyonlarda Altı Sigma'nın uygulanmasının amacı, üretimde yer alan süreçlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla, iş için önemli olan tüm yönleri dikkate alarak yapılandırılmış bir şekilde kaliteyi artırmaktır. Bu metodoloji aynı zamanda artan kârlılığı ön planda tutmaktadır, zira birçok çaba, kalite maliyetlerini azaltmaya ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren tüm işlemlerin veriml iliğini ve etkinliğini geliştirmeye odaklanm ıştır. Diğer faydalar şunlardır : • İş stratejilerini kritik iyileş tirme çabalarıyla hizalayın. • Etkili projeleri etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri harekete geçirin. • Geliştirilmiş iş sonuçlarını hızlandırın. • İyileştirmelerin sürdürülmesini sağlamak için Hükümet çabaları. • Organizasyon maliyetlerini azaltın. • Verimlilikte ve ürün ve hizmet kalitesinde önemli artış. • Müşterilerin artırılması ve saklanması. • Değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması. • Örgüt kültüründe faydalı değişim. Çözüm DMAIC/DMADV Süreç D - Tanım Aşaması: Proje hedeflerini ve müşteri (iç ve dış) çıktılarını tanımlayın Müşterileri ve Gereksinimleri Tanımlayın (CTQ). Sorun Bildirimi, Hedefler ve Yararları Geliştirin. Şampiyonu, Süreç Sahibi ve Ekibi tanımlayın. Kaynakları Tanımla. Anahtar Organizasyon Desteğini D eğerlendirin. Proje Planı ve Kilometre Taşları geliştirin. Üst Düzey Süreç Haritası Geliştirin • Her yeni girişim için Girişim İsteği özelliği (proje teklifi veya süreç iyileştirme). • Proje ve portföy yönetimi uygulamaları, müşteri ihtiyaçlarını bir araya getirmenize, sağlam bir iş durumu geliştirmenize, proje planını geliştirmenize ve proje tüzüğünü oluşturmanıza, gerekli kaynakları, kısıtlamaları ve varsayımları, sınırları ve diğer ayrıntıları belirterek, proje olarak eklendiğinde ve güncellendiğind e size yardımcı olacaktır ilerler. • Bildiri, kapsam bildirimleri ve diğer belgeleri yakalamak ve arşivlemek için form ve belge yönetimi işlevselliği. • Proje özelliklerinin, faaliyetlerinin, kaynaklarının vb. Yapılandırılmasına izin verir. Proje rollerini , yeteneklerini, yetkinliklerini ve ilişkili ilişkilerini kolayca kurar. M - Ölçüm Aşaması: Mevcut performansı belirlemek için süreci ölçün; problemi ölçmek. Hata, Fırsat, Birim ve Metrikleri Tanımlayın. Uygun Alanların Detaylı Proses Haritası. Veri Toplama Planı Geliştirin. Ölçüm Sistemini Doğrulayın. Verileri toplayın. Gelişmeye Başla Y = f (x) İlişkisi. Proses Yeteneğini ve Sigma Temelini Belirleme. • İstatistiksel süreç kontrolü (SPC) uygulaması, manuel veya otomatik olarak veri toplamanızı ve yerleşik kontrol tablosu uygulamaları tarafından daha fazla analiz edilmek üzere tek, merkezi ve güvenli bir veritabanında saklamanızı sağlar. • Süreç yönetimi, girdilerin, çıktıların ve faaliyet birimlerinin tasvir edildiği, sürecin grafiksel sunumunu sağ lar. İş akışı analizi ve optimizasyonuna izin veren tüm süreci temsil eder. • Süreç simülatörü, süreç incelemesi ve analizini basitleştirir. • İş akışı motoru tüm süreci otomatik hale getirir ve ekip iletişimi ve işbirliğini geliştirir. MSA (Ölçüm Sistemi Analizi) uygulaması, süreçle ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olur. Göstergelerin, cetvellerin ve diğer ölçüm araçlarının etkililiğinin ölçülmesine yardımcı olarak, önyargılar, Doğrusallık, Kararlılık, ANOVA ve Tekrarlanabilirlik ve Tekrarlanabilir lik gibi aşağıdaki kategorilere çeşitlemeleri sınıflandırır.

3. A - Analiz Aşaması: Kusurların temel nedenini / problemlerini analiz eder ve belirler. Performans Hedeflerini Tanımlamak. Değer / Değer Dışı Katma Süreç Adımlarını Tanımlayın. Varyasyon Kaynaklarını Belirleme. Kök Nedenlerini Belirle. Vital Birkaç x'sini belirleyin, Y = f (x) İlişkisi. • Daha önce toplanan verileri analiz etmenizi sağlayan istatistiksel işlem kontrol uygulaması. Yerleşik girişlerden bazıları şunlardır: Histogra m, Pareto Chart, Zaman Serileri / Çalışma Grafiği, Dağılım Çizimi, Sebep ve Efekt / Kılçık Diyagramı ve 5 Whys. Süreç simülatörü, süreç incelemesi ve analizini basitleştirir. I - İyileştirme Aşaması: Kusurları ortadan kaldırarak süreci iyileştirin. D - Tasarım Aşaması: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için süreci detaylandırın. Deney Tasarımı Yap. Potansiyel Çözümler geliştirin. Potansiyel Sistemin Çalışma Toleranslarını tanımlar. Potansiyel Çözümlerin Hata Modlarını Değerlendirme. Pilot Çalışmalar ile Potansiyel İyileştirmeyi Doğrulayın. Potansiyel Çözümü Düzeltin / Yeniden Değerlendirin. • SoftExpert'in FMEA'sında bulunan metodoloji, hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. • Prosesinizin veya ürünün potansiyel arıza modlarını analiz edin. • Bu ba şarısızlıkların ortaya çıkan etkilerini analiz edin. • Her bir sebeple bağlantılı potansiyel sebepleri ve riskleri analiz edin; Sorunların olasılığını tahmin etmek ve ölçmek. • İlgili arıza riskini azaltmak için gereken önlemleri önceliklendirin. • Süreç s imülatörü, süreç incelemesi ve analizini basitleştirir. • Özelleştirilebilir iş akışı ve uyarılar ayrıca proses kontrolü ve otomatik bildirimlere izin verir. • Darboğazları, bekleme sürelerini ve süreç içindeki diğer gecikme kaynaklarını tanımlamak için İs tatistiksel Süreç Kontrolü (SPC) verilerini kullanın. • Süreçteki varyasyonları bulmak için SPC'yi kullanın, böylece israfı ve problemlerin geçme olasılığını azaltır. • Projeyi yürütme ve yönetme. • İşin uygulanmasını başlatmak, iletmek, hızlandırmak ve ko ntrol etmek için iş akışları. • Kaynaklar, tahakkuk eden maliyetleri göstermek için kaydedilen ilerlemeyi ve faturalanmış masrafları göstermek için zaman ve çaba harcar. Riskler, sorunlar, değişiklikler veya başka herhangi bir istisna, karakterize edilebil ir, kaynaklara aktarılabilir, planlanabilir ve izlenebilir. C - Kontrol Aşaması: Gelecekteki süreç performansını kontrol edin. V - Doğrulama Aşaması: Tasarım performansını ve müşteri ihtiyaçlarını karşılama becerisini doğrulayın. İzleme ve Kontrol Sistemini Tanımlayın ve Doğrulayın. Standartlar ve Prosedürler Geliştirin. İstatistiksel Süreç Kontrolünü Uygulayın. Proses Yeteneğini Belirleme. Aktarım Planı, Süreç Sahibine Aktarma Geliştirin. Faydaları, Maliyet Tasarrufu / Kaçınma, Kar Büyümesini Doğrulayın. Projeyi Kapat, Belgeleri Sonlandır. İş İletişimi, Kutlayın. • Projeyi ve süreci izlemek için dokusal ve grafiksel analitik özellikler. • Renk ve görüntülerle temsil edilen üst ve alt kontrol limitleri ile istatistiksel analiz, değişim hacmi ve çoklu sağlık göstergeleri (maliyet, zamanlama, kaynak tahsisi) ile süreç ve ürün sonuçlarını ölçün. • Gerekli tüm paydaşlardan onay almak için bir projenin kapatılmasını başlatmak için iş akışları kullanılabilir. • Projenin tüm içeriği arşivlenebilir veya gelecekteki projeler, süreç standardizasyonu ve öğrenilen dersler için bir şablon olarak kullanılabilir. Çeşitli performans analizi görünümleri ve raporlarının yanı sıra yönetim çizelgeleri kullanarak hedefleri gerçek sonuçlarla kolayca karşılaştırın.

1. ALTI SIGMA Genel Bakış Motorola Inc. tarafından, üretimdeki kusurları azaltmak amacıyla başlatılan Altı Sigma, aynı amaç için diğer iş süreçlerine de başvurabilir. Metodoloji geliştikçe, her bir milyon fırsatta (DPMO) kusur bulma ve daha fazla odaklanan iş metodolojisinin geliştir ilmesi üzerinde daha az duruldu : • Müşteri gereksinimlerini anlamak ve yönetmek. • Bu gereksinimlere ulaşmak için önemli iş süreçlerini hizalama • Süreçlerdeki değişimi en aza indirge mek için titiz veri analizi kullanmak. • Hızlı ve sürdürülebilir iş süreçlerinin iyileştirilmesi . Metodolojinin merkezinde iki model var; DMAIC modeli - spesifikasyonun altında kalan ve artan iyileştirme - ve DMADV süreci - Altı Sigma kalite seviyesinde yeni proses veya ürünler geliştirmek için kullanılan bir iyileştirme sistemi olan mevcut süreçler iç in kullanılır . Altı Sigma metodolojisinin uygulanması bir ön problem tanımı analizi ile başlar, daha sonra problemleri etkili bir şekilde çözmek için sonuçları dönüştürmek için istatistik ve kalite araçlarını kullanır. Gelişim fırsatlarına uygulanan süreç metrikleri ve yapılandırılmış metodoloji daha sonra kuruluşun stratejisiyle ilişkilendirilir. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kap samlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlere Altı Sigma metodolojisine uyum sağlayarak uyumluluk maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimlil iği artırır ve riskleri azaltır . SIX SIGMA Dizayn (DFSS) • Tanımla • Ölçme • Analiz • Dizayn • Doğrula Tanımla Build Project from Nonconformance, Feedback & Audits Kontrol/Doğ Monitor Live Dashboard Ölçme Collect Measurements SIX SIGMA ROAD MAP Geliştir/Dizayn Correct, Design, Train & Document Analiz Analyze Processes Online (OLAP) SIX SIGMA Geliştirme • Tanımla • Ölçme • Analiz • Geliştirm • Kontrol Kontrol/Doğrulama Canlı Gösterge Tablosunu izleyin Tanımlama Uygunsuzluk, Geri Bildirim ve Denetimlerden Proje Oluşturma Ölçme Ölçümleri Topla ALTI SİGMA YOL HARİTASI Analiz Analyze Processes Online (OLAP) Geliştir/Dizayn Correct, Design, Train & Document

Görünümler

 • 457 Total Views
 • 362 Website Views
 • 95 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 11 www.surecmerkezi.com
 • 6 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com