Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri İş Süreci Modelleme (BPMN) Proses Revizyon Kontrolü İş Süreci Simülasyonu Elektronik Form Otomasyonu İş Akışı Izleme Süreç Analizi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. Değişim y önetimi BPMM Genel Bakış Şu anda Nesne Yönetim Grubu (OMG) tarafından desteklenen İş Süreci Olgunluk Modeli (BPMM), olgunluğun değerlendirilmesi ve organizasyonların iş süreçlerinin iyileştirilmesine rehberlik etmesi için bir standart sunmaktadır. İlerleyen bir iyileştirme yaklaşımıyla, BPMM kuruluşların tutarsız ve olgunlaşmamış iş faaliyetlerinden yapılandırılmış ve organize süreçlere doğru ev rimleşmesine yol açar . Sürekli iyileştirme uygulamaları Sayısal olarak yönetilen uygulamalar S tandardize uçtan uca uygulamalar Tekrarlanbil ir uygulamala r BPMM, süreç eksikliklerini ve nedenlerini tanımlamanın yanı sıra, iyileştirmeleri, mantıksal ve artımlı bir akış yoluyla dağı tmaya yardımcı olur. Tamamlanan her bir aşama, bir sonraki aşamada uygulanacak iyileştirmeler için girdi sağlar, böylece daha düşük maliyetler ve artan operasyonel verimlilik sağlanır. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. So ftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin maliyetleri azaltma, başarıyı en üst düzeye çıkarma, üretkenliği artırma ve riskleri azaltma gibi işlemleri BPMM'ye göre değiştirmelerine yardımcı olur. Çözüm, kuruluşların BPMM'yi kolayca benimsemelerini s ağlar. Modelleme, analiz, tasarım, dönüşüm ve süreç performans yönetimi için kaynak sağlar, iş performansını optimize eder, uyumluluğu iyileştirir ve yeniden çalışmayı azaltır. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler daha iyi görünür lük elde edebilir ve süreç, değişiklikler ve sonuçlarda güncellenebilir. Çözüm, kullanıcılara, ekiplere, ofislere ve iş birimlerine standartlaştırılmış akışlarla entegre olur, işbirliğini teşvik eder ve iş kazançlarını artırır. Yararları • Benzer şeyler yapmak için birden fazla yolu ortadan kaldırır. • Tutarlı ve istikrarlı iş süreçlerini teşvik eder. • Model tabanlı sunumlar ve iş süreçlerinin gerçek performansı arasında daha fazla güvenilirlik sağlar. • SOA uygulamalarındaki riskleri azaltır. • İşletme g enelinde iş süreci ile ilgili iletişimi kolaylaştırır. • İşlem bilgilerinin değişim yeteneğini optimize eder. • Ürün ve hizmetlerin güvenliğini ve kalitesini artırır. • Mevzuat uyumluluğunu desteklemek için uyum yönetimi yeteneklerinin mevcut iş s üreçlerine entegrasyonunu sağlar. Tutarsız yönetim Level 1 ilk İş birimi yönetimi Level 2 Yönetilen Süreç yönetimi Level 3 standardize Yetenek yönetimi Level 4 tahmin edilebilir Level 4 Yenilikleri

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Bileşen Gereksinimler SE Aks i y on Plan ı • Düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. • Eylemlerin gerçekleştirilme süresini azaltır. • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme yolları sağlar. • Grafik, gösterge panoları ve raporlara göre eylem izlemeyi optimize eder. SE Analitik • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Her analiz için güvenlik yapılandırması. SE Denetim • Süreç denetimlerini güvenli, merkezi bir sistemde depolar ve yönetir. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetlenen her bir gereksi nim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. SE Yetki • Kişinin iş konusunda yetkinlik gösterme yeteneğini ölçmek için Yeterlilik Ölçeği. • Bir şirket ortamında tüm seviyelerde tüm iş için bir çerçeve sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Gelişim planları çalışanların katılımını artırır ve bir şirkete kariyer hedeflerini gerçekleştirmede çalışanın ilerlemesini t eşvik eden bir rekabet avantajı sağlar. • Tanıtım / Potansiyel değerlendirme, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planl amasını basitleştirir. SE Doküman • Süreç belgelerini güvenli ve merkezileştirir, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerde erişilebilir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Yöneticilere dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde kurtarma ve bulma, zamandan tasarruf etme olanağı sağlar. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kullanılmamasını garanti eder. SE Vaka • K anıtlandıktan sonra, kaydedilen ve yönetilen tüm süreç sapmalarını sağlar. • Ürünlerdeki veya süreçlerdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir sapmanın düzeltilmesine izin verir. • Süreç iyileştirme planlamasına yardımcı olmak için bir olay geçmi şi saklar. SE Performans • Şirketin mevcut işlem performansını önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar. • Süreç hedeflerinin kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Kolay, sezgisel ve esnek anahtar performans göstergesini raporlar. • Trafik ışığı göstergeleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir. SE Problem • Sorun çözme sürecinin herhangi bir aşamasında kök neden analizi ve araştırması başlatır. • Sapmaların analiz edilmesini ve nedenlerinin düzeltilmesini sağlar. • Ekip üyeleri için problem soruşturması için görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak atar. • Bir problemi, sorunlu olay ilerlemesi ve ardından çözümleme sonrasında etkilenen son kullanıcılara gönderilen otomatik haberl eşmelerle, birden fazla olaya bağlar. SE Süreç • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesin i ve değiştirmesini sağlar. • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. SE Risk • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyon el yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Potansiyel tehdit ve kayıpların etkisini en aza indirmek için işlem ris klerini erken tanımlar. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi i zlemek için bir çerçeve sunar. • Süreç iyileştirme programına kritik hedefleri etkileyen risklerin tanımlanma sını sağlar. SE Eğitim • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanan derslerin tam listesini görüntüler. • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığ ını belirler. • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir.

Görünümler

 • 620 Total Views
 • 494 Website Views
 • 126 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 6 178.211.55.61
 • 22 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com