BT Hizmet Yönetimi [ITSM]

SoftExpert ITSM, BT servis isteklerini, olayı ve problem yönetimini, konfigürasyon yönetimini ve BT insan kaynaklarını otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü ama kullanımı kolay, modüler ve düşük maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım paketidir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. ITSM BT Hizmet Yönetimi [ITSM] BT Hizmetl erini Etkinleştirme ve Sürdürme ITSM'nin ana sorunlarından biri, iş hedeflerini destekleyen ve yüksek kaliteli hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için günlük operasyonların verimliliğini artıran BT hizmetlerini tasarlamak ve dağıtmaktır. İnsan, süreç, bilgi ve teknoloji siloları, verimsizliğin önündeki engelleri yaratabilir ve hizmet öncelikleri üzerinde anlaşmayı zorlaştırabilir. Kr itik bilgilere ve verimsiz i ş akışlarına görünürlük eksikliği, hizmet içeriğini anlamayı zorlaştırır. Son olarak, SOX, COBIT, ISO 20000 / ITIL, ISO 27001, CMMI ve diğerleri ile yasal gereksinimler veya iş uyumu ek karmaşık zorluklar getirir. SoftExpert ITSM (BT Servis Yönetimi), düny a standartlarında BT servis yönetimini güçlendiren, esnek ve uygun maliyetli tümleşik bir bileşen paketidir. SoftExpert ITSM Suite, hizmet isteği, olay, sorun, değişiklik ve yapılandırma yönetimini tek bir platformda birleştirir. BT altyapısı yönetimini st ratejik iş hedefleri ve uygunluklarla hizalayarak verimliliği artırır ve değeri korur. SoftExpert ITSM Suite, ITIL® ve diğer yaygın olarak benimsenmiş en iyi uygulama çerçevelerini birleştirerek, yönetim uygulamalarında en iyiyi ve en iyi teknolojiyi bir araya getirir. SoftExpert ITSM, BT servis isteklerini, olayı ve problem yönetimini, yapılandırma yönetimini ve BT insan kaynaklarını otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü, kullanımı kolay, modüler ve düşük maliyetli bir ITIL® tabanlı yazılım pa ketidir.

2. • Yardım masası bilet yönetimi görevlerini basitleştirmek için hizmet isteği oluşturma. • Biletleri açmak ve eylemleri gerçekleştirmek için otomatik iş akışı. • İlgili tüm biletlerin bir alanda toplanması ve önceliklendirilmesi için proje yaklaşımı. • Hizmet isteklerini oluşturmak ve düzenlemek için özel formlar. • Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini (SLA) yönetmek için özelleştirilebilir portal. • Veri ambarı ve İş Zekası (BI) ilkelerini ve en iyi uygulamalarını kullanan hizmet yönetimi verilerini işlemek için güçlü rapor analizi. Vaka ve Sorun Yönetimi • Çalışan zaman yönetimini geliştirmek için zaman çizelgesi etkinliklerinde zaman kontrolü. • Olayları doğru destek ekiplerine ve görev gruplarına iletmek ve atamak için olay yönetimi. • Büyük vakaların ele alınmasına yardımcı olmak ve kök nedenini tanımlamak için sorun yönetimi. • Olay ve sorun yönetimi süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini belirlemek için temel performans göstergeleri. • Müşterinin memnuniyetini, çözümün zamanlaması, çözümün kendisi ve hizmeti sağlayan BT personelinin tavrıyla ele almak için anket uygulaması. • Kök neden analizi yapmak ve problemlerin daha derinlerine bakmak ve sorunun temel nedenini bulmak için kalite araçları (5W2H, Kılçık Diyagramı, Fay Ağaç Analizi - FTA). Yapılandırma ve Değişim Yönetimi • Bazal bir yapılandırma öğesine değişiklik yapmak için resmi talep otomasyonu. • Eylem planı geliştirme / uygulama, herhangi bir zayıflığı giderir ve değerlendirme sırasında tespi t edilen eksiklikleri giderir. • Değerlendirme sırasında tespit edilen iş boşluklarını ele almak ve değişim yönetimini desteklerken kaynakların ve becerilerin etkin kullanımını sağlamak için proje planlaması. • Zaman çizelgesine dayalı görselleştirme için Gant t grafik zaman çizelgesi. • Tüm değişikliklerin iş ve teknik plan ve stratejilerle tutarlı olma sını sağlamak için süreç tanımı BT Kaynak Yönetimi • Varlık yönetimi, hizmet varlıklarının ve hizmet yönetim süreçlerinin daha kapsamlı bir yönetimini sağlar. • Grafiksel ilişkilerle varlık yapısı tanımı. • Hizmetin kullanılabilirliğini, hizmet düzeyini, finansal, problemi ve diğer kritik süreci iyileştirmek için performans izleme. • BT organizasyonu, ortaklar ve müşteriler arasında bilgi ve bilgi yönetimi. • Belge poli tikalarının kontrolü, sözleşmeler, hizmet yönetimi prosedürleri. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice. Proje ve Hizmet Yönetimi

Görünümler

 • 769 Total Views
 • 597 Website Views
 • 172 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 3 178.211.55.61
 • 25 www.surecmerkezi.com
 • 8 surecmerkezi.com