ECM Başarısı İçin 5 Stratejik Süreç

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

16. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

11. Fiziksel Dosya Depoları Belge Kategorileri www.softexpert.com

14. Microsoft Sharepoint Tümleştirmesi Belge Görüntüleme www.softexpert.com

13. Denetim İ zi Kayıt Çizelgesi Tablosu www.softexpert.com

1. ECM Başarısı İ çin 5 Stratejik Süreç www.softexpert.com

10. Belge İ ndeksleme Belge Görüntüleme Ve OCR www.softexpert.com

12. Belge İ ncelemesi Belge Merkezli İ ş Akışları www.softexpert.com

2. Süreçler, her büyüklükteki ve segmentteki şirketlerin motorudur ve içerik, işi hareket ettiren yakıttır. Kurumsal aktiviteyi yönlendiren destek bilgilerinin çoğu, satınalma siparişleri, operasyonel prosedürler, sözleşmeler, mühendislik çizimleri ve diğerleri gibi elektronik dosya ve belgelerde saklanır. Doğru bilgiye hızlı erişimin sağlanması, işletmenin daha hızlı akması ve insanların iyi bir iş çıkarması için çok önemli bir özelliktir. Bilgi hacmi, tüm organizasyonlarda günden güne büyüyor ve maalesef dijital belgeler kolayca kaybolabilir, yanlış yerleştirilebilir veya çoğaltılabilir, çalışan verimliliğini azaltabilir ve bilgi kaosunu teşvik edebilir. Pazardan, müşterilerden, devletten ve düzenleyici kurumlardan gelen baskıların üstesinden gelmek için kuruluşların yeni stratejileri benimsemeleri ve içerik yönetiminde en iyi uygulamaları hayata geçirmeleri gerekiyor. www.softexpert.com

8. 05 | Teslim Etme www.softexpert.com Pek çok kuruluş, çalışanlarının bilgi adaları arasında yayılan önemli belgeleri aramayı ne kadar zaman kaybettikleri konusunda hiçbir fikre sahip değildir . Bilgi olmadan, şirketler müşterilerine hizmet edemez . Ağ klasörleri yerine, ECM içerik sunmak için daha güçlü bir yetenek kümesine sahiptir. Tek bir kurumsal içerik kaynağı olarak ECM, içerik ve ilgili parçalar arasındaki yolu hızlandırır ve kısaltır . Bu unsur aracılığıyla ECM, doğru kararlara insanları yönlendiren ilgili bilgiler sunar . Ayrıca, işbirliğini teşvik eder ve iş sürecinin daha hızlı akmasına izin verir . Artan uyumluluk ve yasal gereklilikler, doğru içeriğin doğru kişiye doğru zamanda teslim edilmesini gerektirir . Bu özellikle ilaç, enerji ve finansal gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörler için kritik öneme sahiptir .

9. Artık ECM başarısı için 5 stratejik süreci zaten biliyorsunuz, süreç otomasyonu ve iyileştirme, düzenleyici uyum ve içerik yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . SoftExpert ECM ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi), organizasyonel süreçlerle ilgili içerik oluşturmak, yakalamak, SoftExpert y önet m ek , sak l ama k ve su n mak iç i n ger e ken temel içerik yönetimi hizmetlerini sağlayan bir yazılımdır. Yapılandırılmamış içeriği merkezileştirmek ve tüm içerik yaşam döngüsünü daha iyi yönetmek için pratik bir yazılım çözümüdür . SoftExpert içerik yönetim yazılımı, yakalama, belge ve kayıt yönetimi, iş akışları, arama ve arşivleme ile sözleşme yönetimi ve mühendislik doküman yönetim sistemi (EDMS) gibi uygulamaların entegrasyonunu sağlayan bir platform da dahil olmak üzere bir dizi kurumsal içerik yönetimi özelliği sunar .

3. Kurumsal İçerik Yönetimi veya sadece ECM kavramı, tüm formlardaki bilgilerin yönetimi ile ilgilidir ECM, tüm organizasyonu yürütmektedir ve yönetimin yanı sıra, bir kuruluşun uyumluluğu sağlayabilmesi, ekipler arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve yönetiim inisiyatiflerini teşvik etmesi için bilgileri yakalama, saklama ve sunma amaçlı araçları, yöntemleri ve ilgili stratejileri de içermektedir . Kurumsal İçerik Yönetimi, bilgiye daha iyi erişim sağlayarak ve bu içeriği kuruluş genelinde paylaşma, güvence altına alma ve yeniden kullanma için bir temel oluşturarak iş üretkenliğini ve çevikliğini geliştirir . ECM, şirketlerin yeni donanımları kullanabilmelerini veya yeni iş gereksinimlerine hızla uyum sağlamaları için anahtar bilgileri benzersiz yollarla bütünleştirirken, veri donanım ve yazılım maliyetlerini azaltmalarını sağlar . ECM'nin temel kavramlarına aşina olduğunuza göre, ECM başarısı için 5 stratejik süreç hakkında daha fazla bilgi edinin

7. 04 | Koruma www.softexpert.com Düzenlemeler, yaptırımlar ve para cezaları giderek artmaktadır . Onlarla ilgilenmek çeşitli endüstriler için bir meydan okumadır ve kurumsal içeriğin yetersiz arşivlenmesiyle ilgili risk yöneticilerle ilgilidir . Kurumsal belgelerin çoğunun, şirket politikaları veya uyum gereksinimleriyle ve her bir ülkeye özgü yasalarla tanımlanabilecek bir ömrü vardır . Bir şirketin on yıl süreyle çalışan belgelerini tutarak bir yasaya uyması gerekiyorsa, bu saklama süresinin bu tutma süresine ulaşılmadan önce elden çıkarılmamasını sağlamalıdır . Bir saklama stratejisi olmadan, şirketlerin makul olmayan depolama maliyetleriyle uğraşmaları gerekecek ve büyük miktarlarda verilerle önemli miktarda zaman kaybettirecek . Kötü sınıflandırılmış ve yetersiz şekilde bertaraf edilen içerik, uyumluluktan kaçınmaya yönelik bir girişim olarak görülebilir . Mahkemeler, kurumsal politikaların yanlış veya yanlış uygulandığı ve cezaların ağır olabileceği gerekçesi kabul etmemektedir .. Şirketler, denetimler ve düzenli raporlama yoluyla yönetmeliklere uyumlarını kanıtlamak zorundadırlar . Kurumsal saklama stratejileri, bu uyumluluk görevlerinin niteliği ve sıklığını dikkate almalıdır .

5. 02 | Saklama Kullanıcılar üretkenlik araçlarında "kaydet" düğmesine tıkladığında, dosyaları nereye gider? Bugün kullanıcıların sabit diskler üzerinde stratejik belgeler kaydettiği, veri ve bilgileri özel ve hırsızlık, kayıp veya ekipman arızalarına karşı savunmasız bırakan organizasyonlar var . Depolamanın temel amacı, gerektiğinde bilgileri hızlıca bulmaktır . Bugünün kullanıcıları, çevrimiçi bir video arıyormuş gibi, yalnızca iş belgelerini bulmak istiyor . Yerel klasörler, e - postalar ve ağ paylaşımı arasındaki içeriğin saklanması, bir şeyler bulmayı ve iş süreçlerini daha az verimli ve daha pahalı hale getirmeyi zorlaştırır . ECM, şirketlerin iş içeriğinin merkezi olarak depolanmasını sağlamasına yardımcı olur ve iş güvenliği ve uyumluluk açısından kritik öneme sahiptir . Kullanıcılar "kaydet" düğmesine tıkladığında, ECM, belgenin doğrudan tüm önemli içeriğinin birleştirilebileceği tek bir bilgi kaynağına gönderilmesini sağlar . Hızla erişilebilir içerikler, genellikle iş süreçlerinde verimlilik ve verimliliğin artmasına neden olur . w

4. 01 | Yakalama Yakalama, arşiv gereksinimlerini karşılamak veya bir iş süreci için bir girdi sağlamak için belgeleri, ilgili bilgilerini veya her ikisini de ele alan bir dizi araç ve teknoloji olarak tanımlanabilir . Tepsideki bir belge süreçlerin verimliliğini tehlikeye atmakta ve daha pahalı hale getirmektedir . İşletmenin iyi anlaşılması ve faydalı olması için bilgilerin yakalanması gerekir . ECM, mobil cihazlar, üst düzey tarama cihazları, Çok İşlevli Çevre Birimleri (MFP'ler), dosya sistemi klasörleri ve e - posta sunucuları gibi çeşitli kaynaklardan ve Outlook, Word ve Excel gibi yazma araçlarından, diğerlerinin yanı sıra, İçerik sınıflandırması ve endeksleme de önemli bileşenlerdir . Çoğu zaman, karışık hiyerarşi yapıları ve zayıf etiketleme, hayati önem taşıyan iş belgelerinin kaybolmasına veya hatalı değişikliklere neden olur . Meta veriler, ECM tarafından yönetilen içeriği tanımlamaya yardımcı olur . Keşif, doğrulama, organizasyon, depolama, teslimat, geri alma ve ayrıca içeriğin silinmesi gibi birçok durumda yararlıdır . Verimli yakalama ve sınıflandırma, içeriğe değer katmak, zamandan tasarruf etmek ve sonuçta organize ve işlevsel bir depoya yol açmaktır . İyi tanımlanmış bir indeksleme stratejisi, verimli belge alımı için çok önemlidir . Kullanıcılar ihtiyaç duydukları belgelere anında erişebilecekler . www.softexpert.com

6. 03 | Yönetme www.softexpert.com ECM'nin gerçek değeri basit çekim, depolama ve teslim etmenin ötesine geçmelidir . ECM, güvenlik kontrollerini, işbirliği yeteneklerini ve daha fazlasını kapsar . Organizasyonlar, güvenli bir şekilde kullanılmayan, yanlışlıkla sızan veya çalınan işletme bilgilerinin giderek artan riskleriyle başa çıkmak için içerik güvenliğini çok ciddiye almaya başlamıştır . Denetim ve uyumun bir endişe olduğu sektörler için, ECM şeffaflığı teşvik etmeye yardımcı olur . Genel olarak, tüm belge kullanım süreleri boyunca bir dizi adımdan geçer . Her şey bir taslak belge oluşturulduğunda başlar, daha sonra gözden geçirilmek üzere dağıtılır ve daha sonra onaylanır ve yayınlanır . ECM olmadan bu görevleri yönetmek genellikle hantaldır . ECM, iş akışıyla işbirliğini geliştirir ve içeriğe hayat veren, bu görevleri basitleştiren unsurdur . İş akışı ayrıca, doğru kişilerin sürece dahil olmasını sağlamak için kullanıcıların gözden geçirme, yorum yapma ve içeriği tartışmalarını sağlayan doğrulama işlemine de olanak tanır . İçeriği güvenli bir şekilde yöneterek kuruluşlar, yasal düzenlemeleri ve güvenliği geliştirirken maliyetleri düşürür .

15. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, kurumsal y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla şı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ış mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n t ü m seviyelerde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m üş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula şı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğı ile birlikte, m üş terilerin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum de ğ eri elde etmelerini sa ğ lamak i ç in t ü m çö z ü mler i ç in bar ı nd ı rma, uygulama, sat ış sonras ı destek ve do ğ rulama hizmetleri sunmaktad ı r.

Görünümler

 • 551 Total Views
 • 433 Website Views
 • 118 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 17 www.surecmerkezi.com
 • 4 178.211.55.61
 • 3 surecmerkezi.com