Etkili KPI gösterge panelleri nasıl oluşturulur_

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

16. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

1. Etkili KPI gösterge panelleri nasıl oluşturulur? www.softexpert.com

15. Performans yönetim sisteminizi otomatikleştirmek, işinizde performans ve verimlilik oranlarını yükseltmek, hatalardan kaçınmak ve yeniden çalışmak için önemli bir bileşendir. SoftExpert CPM, aradığınız sonuçları elde etmek için gereken tüm desteği sağlar. www.softexpert.com

9. Çekici panoların tasarlanması Sürükle ve bırak düzeni ve yapılandırılabilir widget'lar sayesinde, herkes iyi bir kontrol paneli aracı kullanarak bir gösterge paneli oluşturabilir . Birbirine yakın ilişkili metrikler yerleştirin, takip edilmesi kolay doğrusal bir akış yaratın . Performans kontrol panelinizi hayata geçirmek,verileri değerlendirmeyi kolaylaştırmak ve karşılaştırmaları eklemek i ç i n r e n k ler i k ullan ı n . www.softexpert.com

11. Güvende tutun, ancak paylaşmayı bırakmayın Farklı kullanıcılar, şirketteki rollerine, sorumluluklarına vb . Bağlı olarak farklı bilgilere erişebilirler . Bu, bilgi güvenliğini sağlamak için izin ayarlarının o l duğ u a n l am ı n a g e li r . S t a tik bir önemli E x cel dosyasına e - posta gösterge tablonuzu gereken h erh a ngi gönder m e kt e n z i y ade, a y n ı bilgiler e eri ş m e si bi r k u ll an ı c ı y la paylaşabilmeniz gerekir. www.softexpert.com

13. Hızlı özet www.softexpert.com Tüm bunları sadece 5 adımda özetleyebiliriz . Gösterge tablonuzu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çalıştırmak için bu 5 basit adımı izleyin : ✓ İzlenecek KPI'ları ve metrikleri seçin. ✓ Data Veri kaynaklarınızı seçin. ✓ İştenilen Hedef kitlenizi anlayın. ✓ Gösterge panonuzu basit ve anlamlı grafiklerle oluşturun. ✓ Gösterge panosunu paylaşın.

8. Mükemmel grafik türünü seçme Her bir KPI ile, topladığınız bilgileri nasıl paylaşacağınızı belirlemelisiniz . Örneğin, hedefi, gerçek veya yıllık performansınızı ya da bir karşılaştırmayı görmek daha mı önemli? KPI kontrol panelinde harika görünen çok sayıda grafik türü vardır, her biri farklı bir metrik türü için mükemmel : pasta grafikleri, tablolar, çubuk grafikler, satır grafikleri . En değerli olanı belirleyin ve bu bilgilerle anlamlı bir grafik oluşturun. Tutarlı olduğunuzdan ve her ay her çeyrek ve her yıl aynı grafiği kullandığınızdan emin olun. Böylece ekip, zaman içinde performansı izleyebilir. www.softexpert.com

10. Etkileşimi teşvik etmek Bir gösterge panosu, a r a s ı nd aki Widget'lar etkileşimi a r as ınd aki b il g i v e teşvik bağımlı o k u y u cu e t me l i d i r . i li ş k i l e r , okuyucuya sadece statik bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda esnek analizle de sağlanır . KPI'ları seçmenin kriterlerinden birinin, KPI ile ilgili olarak karar alınabilmesi ve eyleme geçilmesi için harekete geçilmesine izin veren bilgileri açığa çıkaracak şekilde harekete geçmeleri gerektiğidir . Olgun bir gösterge paneli, bu eylemlerin kolayca başlatılmasını, üretkenliği optimize etmesini ve sorunlar ya da fırsatlar belirlendiğinde daha hızlı yanıt vermeyi mümkün kılar . www.softexpert.com

6. KPI'ları ayrıntılı olarak açıklamak Sıklık : KPI ne sıklıkta (yani hangi frekansta) ölçülmelidir? KPI'lar, tür ve önemine bağlı olarak aylık, üç aylık, iki yılda bir veya yıllık olarak ölçülebilir . Kaynak / Formül : Bu bölüm, bu KPI'yı izlemek ve ölçmek için kullanılan veri kaynağını nerede bulabileceğiniz hakkında bilgi sağlar . Bu gösterge için bilgi kümesine uygulanan bir formül varsa, bu bölümde de görünecektir . Mal Sahibi : Başarılı olmak için, her bir KPI'nın, onu izlemekle görevli bir "sahip" e ihtiyacı vardır . Sahibi, bu bölümde ihtiyaç duydukları ek nitel bilgiler hakkında yorum da bırakabilir . www.softexpert.com

2. Temel Performans Göstergeleri (KPI) neredeyse her organizasyonda önemli bir rol oynamaktadır . Başarılı şirketler, organizasyon hedeflerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmeyi isterler - ve bunun daha kolay yapıldığı söylenebilir . Sadece sektörünüze uygun KPI'ları seçmek zorunda kalmamakla kalmayıp (aynı zamanda sağlık sektöründeki KPI'lar finansal sektörde çalışmayacak), aynı zamanda bunların uygun ve doğru bir şekilde nasıl raporlanacağını da belirlemelisiniz . Bu zor bir adım olabilir, ama tartışmasız önemli bir tanesidir . Bu e - Kitapta, mükemmel bir KPI gösterge panosunun nasıl oluşturulacağını göreceğiz . Bu, bunları kendi kuruluşunuzda uygulamak için uygulamanız gereken her adımı açıklıyor . Ancak bu kadar uzağa gitmeden önce, bir KPI raporunun ne olduğunu ve KPI'ların şirketinizin başarısı için neden kritik olduğunu anlamanız gerekir . www.softexpert.com

12. Gözden geçirme, ayarlama ve tekrarlama www.softexpert.com İş ortamları zamanla değiştikçe, kuruluşlar buna göre adapte ve uyum sağlamalıdır - ve KPI gösterge panoları farklı değildir . Sürekli gözden geçirme, ayarlama ve tekrarlama döngüsüdür . İletişim, KPI sahipleri ve gösterge panosuyla etkileşimde bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere, işletmenin tüm alanlarındaki önemli ve düzenli geri bildirimlerdir . Düzenli gözden geçirme noktaları, gösterge panellerinizi geride bırakmamak için harika bir yoldur . En i y i ş e k ild e ç a l ı ş a n e s ne k v e aerodina m i k bi r g ö st e rge pane l i aşağıdaki gibi avantajlar sağlar: • Daha verimli süreçler. • Daha hızlı yönetim ve stratejik kararlar alınabilir. • Temel sorunlar, büyük sorunlar olmadan önce vurgulanır. • Ön panel bloğundan kaçınır (neredeyse her şey için bir izleme mekanizması haline geldiği ortak bir rahatsızlık)

14. Artık etkin KPI gösterge panelleri nasıl oluşturacağınızı biliyorsunuz, süreç otomasyonu ve iyileştirme , düzenleyici uyum ve performans yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm olan SoftExpert CPM (Kurumsal Performans Yönetimi) hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com İş panoları, verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak toplayan ve güncelleyen SoftExpert CPM kullanılarak oluşturulabilir . Yüksek performanslı ve eyleme geçirilebilir bir KPI kontrol paneli istiyorsanız Excel grafikleri çözüm olarak bir seçenek değildir .. SoftExpert CPM, stratejileri operasyonel hedeflere dönüştürmek, davranışları ve performansı yönlendirmek , iş performansını ölçmek, kontrol etmek ve ilerlemeyi ölçmek için metrikleri tanımlamak ve toplamak için tümyetenekleri olan kurumları güçlendiren entegre bir performans yönetim yazılımıdır . Yöneticiler, kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve analiz edebilir, daha iyi , daha hızlı ve daha uygun eylem kararlarına yol açan yönetim anlayışını geliştirebilir ..

5. KPI'ları ayrıntılı olarak açıklamak Temel performans göstergelerinizi seçtikten sonra, veri sayfanızı açıkça tanımlamanız önemlidir . Göstergenin tam bir tanımı, bilgilerin yanlış yoldan anlaşılmasını önler . Amaç : Daha önce de belirtildiği gibi bir hedef, üst düzey bir şirket hedefidir . Öncelikle bir KPI'yi takip etmenin nedeni, bu özel hedefin karşılanmasını sağlamaktır . KPI veri sayfanızda, belirli bir KPI'yı veya stratejinizle ilgili olarak neleri iyileştirmeye çalıştığınızı izlemenin neden olduğunu aklınızda bulundurmanız için, hedef, KPI veri sayfanızda belirtilmelidir . Ölçme : Bir “ölçü” ve “KPI” yı tek ve aynı olarak düşünebilirsiniz . Tedbirin adı, herkesin amacını kolayca anlayabilmesi için yeterince açık olmalıdır . Unutmayın, bu önlemin eyleme geçirilebilir, çok önemli ve organizasyon genelinde kolayca iletilmesi gerekmektedir . Tanım : Bu bölüm neden faktörünü açıklamalıdır . Belirli bir hedefe hitap eden bir KPI'ya karar verildiğinde, atanan ekip ve KPI sahibi, yaptıkları seçimi neden yaptıkları (ayrıntılı olarak) açıklayabilmelidir . www.softexpert.com

4. İlgili KPI'ları seçme İş performansını ölçmek ve izlemek kritik öneme sahiptir, ancak yanlış temel performans göstergelerine odaklanmak zararlı olabilir . Kötü yapılandırılmış KPI'lar veya düzenli olarak elde etmek veya izlemek için çok zor veya maliyetli olan KPI'lar bazı örneklerdir . Peki, iş performansı göstergelerini “anahtar” yapan şey nedir ve işletme sahibi,veya yöneticisi bunları nasıl seçmelidir? Yararlı ve değer düşürücü KPI'lardan etkili ve değer yaratan KPI'leri ayıran altı faktör vardır . İşletmeniz için doğru KPI'lar bu mülkleri takip etmelidir : Sıralamak - Seçtiğiniz KPI'ların kuruluşunuzun stratejik hedefleri ile uyumlu olduğundan emin olun . Ulaşılabilir - Ölçmeyi seçtiğiniz KPI'lar kolayca elde edilebilecek verilere sahip olmalıdır . Ilerlemiş - KPI'lar herkesi aynı sayfada tutmalı ve aynı yönde hareket etmelidir . Doğru - KPI'ya akan veriler güvenilir ve doğru olmalıdır. İşlemeye Uygun - KPI, size iş için eyleme dönüştürülebilir bir fikir vermelidir. Canlı - İşiniz her zaman büyüyor ve değişiyor . KPI'larınız da gelişmelidir . www.softexpert.com

7. Kontrol paneli tipim nedir? KPI'ları kontrol panelinize koymadan önce, bu gösterge panellerinin farklı seviyelere ve amaçlara sahip olduğunu bilmek önemlidir. Üç ana gösterge paneli türü vardır : Stratejik . Organizasyonun her seviyesindeki yöneticiler, ve yetkililer hem organizasyonun sağlığını anlamak ve genişleme ve iyileştirme için hem de potansiyel fırsatları belirlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri görebilirler . Stratejik kontrol panelleri, karmaşık kararlar vermek için gereken tüm ayrıntılı bilgileri sağlamaz, ancak daha fazla analiz için fırsatları açıkça belirlemelidir . Bir stratejik gösterge panosu basit olmalı ve toplanmış metrikler içermelidir . Işletme . Kullanıcıları standarttan sapmalara karşı uyarmak için işlemleri gerçek zamanlı izleyin . Operasyonel kontrol panelleri, kullanıcılara özel uyarılar sağlamalı ve onlara operasyonları normale döndürmek için ihtiyaç duydukları bilgileri tam olarak sağlamalıdır . Analitik . Veriler, zaman içinde karşılaştırmalar yaparak ve çoklu değişkenler kullanarak eğilimleri anlamak için kullanılır . Analitik kontrol panelleri genellikle daha fazla bilgi içerir ve stratejik veya operasyonel kontrol panellerinden daha karmaşıktır, çünkü amaç hedeftir . Bunlar başlıca gösterge tablosu kategorileri olsa da, iki türün bir melezinin gerekli olabileceği durumlar olabilir . Hangi tür KPI gösterge panellerini kullanırsanız kullanın, yöneticiler ve personel sorulara cevapları gerçek zamanlı olarak bulabilmeli ve tek bir yerde toplanan tüm verilerle harekete geçebilmelidir . www.softexpert.com

3. KPI'lar neden önemlidir? www.softexpert.com KPI gö s terge panelleri neden önemlidir? KPI'ların neden önemli olduğunu anlamak için (bu nedenle başarılı bir rapor oluşturmanıza izin verir) bir KPI'nın ne olduğu konusunda net bir fikre sahip olmanız gerekir . Her kuruluşun hedefleri veya üst düzey şirket hedefleri vardır . Temel performans göstergeleri (KPI'lar) - “stratejik önlemler” olarak adlandırılır - bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemeyi izlemek için kullanılan ölçüm ve eylem araçlarıdır . En basit haliyle, bir KPI, kuruluşunuzun hedeflerine göre nasıl bir performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olan bir ölçüm cihazıdır . Etkili KPI'lar eyleme geçirilebilir, çok önemli ve kuruluş genelinde kolayca iletilir . Peki neden KPI'lar önemli? Organizasyonunuz ile elde etmek istediğiniz hedefler arasında bir bağlantı olarak hareket ettikleri için . Modern bir iş panosunun en büyük değeri, bir şirketin performansı hakkında bilgi sağlama yeteneğinde yatmaktadır . Sonuç olarak, iş liderleri ve proje ekipleri, bilinçli ve hedefe yönelik kararlar verebiliyor, gerçek bir duygudan ziyade gerçek verilere göre hareket edebiliyorlar . Yararlı olmak için, KPI'ların izlenmesi ve raporlanması gerekir . Gerçek zamanlı olarak değişirlerse, gerçek zamanlı olarak izlenmelidirler . Panolar, KPI raporlarınız için mükemmel bir araçtır çünkü bir işletmenin performansını, belirli bir departmanını veya önemli bir ticari operasyonu görsel olarak göstermek için kullanılabilirler . Ayrıca, zamanında ve iyi çerçevelenmiş bir KPI gösterge paneli sorunlu alanları anında fark etmenize ve bu sorunları çözmenize yardımcı olur . Hızlı bir genel bakış elde etmek için günlük olarak KPI kontrol panellerini kullanan yöneticiler, enerjilerini nereye odaklayacaklarını bilirler ve kötü performans gösteren süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğinde bunu anlarlar .

Görünümler

 • 651 Total Views
 • 501 Website Views
 • 150 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 13 www.surecmerkezi.com
 • 4 178.211.55.61
 • 8 surecmerkezi.com