Finans Sektörü için Softexpert Suite

SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), yasal uyumun maliyetini düşürür ve finansal sektördeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, üretkenliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlı kalmasına yardımcı olur.

Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalarak sürekli iyileştirme ve risk yönetimi, denetimler, süreçler, varlıklar, belgeler, performans göstergeleri ve çok daha fazlasını içeren farklı yönetim çerçevelerinden oluşan tek bir platformda entegre olmasını sağlar.

Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki çarpıcı değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Organizasyonel sınırlar boyunca iş arkadaşlarıyla işbirliği için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar.

Ana Faydalar:

- Performans yapısı organizasyonu için esnek çerçeve (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri).
- Organizasyon stratejisine hedefler aracılığıyla bağlantı ölçütlerini / KPI'ları bağlayın.
- Ölçme onayları ve yetkilendirmeler.
- Her kullanıcı için Kişiselleştirilmiş Pano görünümleri.
İ- ç içe geçmiş kategorilere belge organizasyonu.
- Maksimum güvenlik için, tüm dosyaları veritabanında veya dağıtılmış sunucuda depolanmadan önce sıkıştırır ve parolayı korur.
- Belgeleri kopyalama ve yazdırma özelliğini kısıtlamak için güvenlik denetimleri.
- Denetim gereksinimlerinin, süreç sırasında denetçiler tarafından basılabilen ve kullanılabilecek önerileri ile kaydı.
İ- kinci ve üçüncü taraf denetimini yapmak için müşterileri ve sertifikalandırma kuruluşlarının kaydı.
- Denetim sırasında vurgulanan en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, gözlemler ve uygunsuzluklar gibi olayların kaydı.
- Çeşitli departmanlarda risk yönetimi uygulaması (çevre, sağlık ve güvenlik, normatif, besleyici, bilgi güvenliği, projeler vb.).
- Kantitatif ve nitel risk analizi ile risk matrisi.
- Kontrol listeleri kullanılarak üretkenlik ve görev kalitesinin optimizasyonu.
- Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar.
- Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Finans sektörü Finansal hizmet sektörü, düzenleyici reform, karmaşık risk yönetimi gereksinimleri, uygun maliyetli teknolojilerin uygulanması ve tüm işlerini etkileyen finansal raporlama gereksinimlerini ele almaya devam ediyor. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan finansa l kurumlar, tüm dünyadaki iş stratejilerini gözden geçirmeye zorlanıyor. SoftExpert, belgelerin kontrolü, riskler, performans göstergelerinin izlenmesi, projeler, varlıklar ve çok daha fazlası için mali sektörün sıkı ihtiyaçlarını karşılayan uyum ve perform ans yönetimi için endüstrinin en gelişmiş ve kapsamlı yazılım paketini sunmaktadır . SoftExpert Excellence Suite, yasal uyumun maliyetini düşürür ve finansal sektördeki şirketlerin başarıyı en üst düzeye çıkarmasına, üretkenliği artırmasına, riski azaltmasına ve çeşitli küresel düzenlemelere bağlı kalmasına yardımcı olur . Çözüm, şirketlerin çeşitli uluslararası yönetmeliklere bağlı kalarak ve aynı zamanda farklı yönetim çerçevelerini içeren tek bir platformda entegre ederek operasyonlarını sürekli o larak geliştirmelerini sağlar; riskleri, denetimleri, süreçleri, varlıkları, belgeleri, performans göstergelerini ve çok daha fazlasını yönetme. Denetim Risk Süreç Performan s Mükemmellik ve Uygunluk Belge Varlık Arşiv İş Akışı Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fı rsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki dramatik değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Örgütsel sınırlar boyunca çalışanlarla işbirliği yapmak için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçi minde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar. SoftExpert Suite, tüm güncel süreç belgelerine, temel performans göstergelerine, politikalar, şablonlar, prosedürler ve görevle ilgili uygulamalar gibi ilgili belgelere merkezi bir eri şim noktası olan bir yazılım platformu sağlayarak mükemmellik ve uyum yönetimi süreçlerini basitleştirir ve standartlaştırır. öneriler, riskler, komplikasyonlar ve inisiyatifleri kaydetmek için online bir platform olarak .

2. Ana Faydalar • Performans yapısı org anizasyonu için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Her kullanıcı için Kişiselleştirilmiş Pano görünümleri. • İç içe geçmiş kategorilere belge organizasyonu. • Maksimum güvenlik için, veritabanında veya dağıtılmış sunucuda depolanmadan önce tüm dosyaları sıkıştırır ve parolayı korur. • Belgeleri kopyalama ve yazdırma özelliğini kısıtlamak için güvenlik denetimle ri. • Denetim gereksinimlerinin, süreç sırasında denetçiler tarafından basılabilen ve kullanılabilecek önerileri ile kaydı. • İkinci ve üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için müşterilerin ve sertifikalandırma kuruluşlarının kaydı. • Denetim sırasında vurgulanan en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, gözlemler ve uygunsuzluklar gibi olayların kaydı. • Çeşitli departmanlarda risk yönetimi uygulaması (çevre, sağlık ve güvenlik, normatif, besleyici, bilgi güvenliği, projeler vb.). • Risk matrisi kada r nicel ve nitel risk analizi. • Kontrol listeleri kullanılarak üretkenlik ve görev kalitesinin optimizasyonu. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesin i sağlar. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar. . SoftExpert ile, hem finansal hem de kalite ve çevre politikamız için olumlu bir etkiye sahip olan çıktıların sayısını önemli ölçüde azaltabil dik. Ayrıca, süreçleri geliştirmemize ve ISO 9001 ile uyumluluğu sürdürmemize yardımcı olan düzeltici ve önleyici eylem kontrollerini geliştirdik. Milady Patricia Zúñiga Kalite Mü dür ü Mercado de Valores de Costa Rica Aktivite Yürütme İş süreci modelleme (BPMN) Denetim gereksinimleri Belge güvenlik denetimleri KPI Ölçme ve İzleme Risk değerlendirmesi www.surecmerkezi.com | [email protected] Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be opti onal or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 1036 Total Views
 • 865 Website Views
 • 171 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 26 www.surecmerkezi.com
 • 10 178.211.55.61
 • 7 surecmerkezi.com