Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

2. Ekran Görüntüleri Proje Planlaması Belge Arama Ve Görüntüleme Üretim Süreci Modelleme Tehlike Değerlendirme Ve Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

21. Genel Bakış SE Tedarik, depolar ve dağıtım işlemleri, süreçler, depolama ve envanter yönetimi gibi işlemlerin otomasyonunda organizasyonlara yardımcı olan bir yazılımdır. SoftExpert'in malzemeleri yönetme aracıyla, operatörler kaynak ve varlık kullanımını optimize edebilir, planlı veya talep edilen hareketleri destekleyebilir ve depoları daha iyi yönetebilir. Operasyonlar üzerindeki bu geliştirilmiş kontrol, yöneticilerin girdilerin ve varlıkların kullanım ını optimize etmelerine, maliyetleri daha verimli yönetmelerine ve sağlanan hizmetlerle ilgili beklentileri daha etkili bir şekilde karşılamasına olanak tanır. Çözüm, farklı iş sektörleri için özel işlevsellikler sunar. Tüm kurumsal süreçlerin kullandığı hammadde, bileşenler, bileşenler, malzemeler, parçalar, mallar ve hizmetler, stokun optimizasyonunu, içeri akış ve sızıntı kontrolünü ve değişikliklere daha hızlı yanıt vermeyi garanti ederek tam olarak yönetilebilir SE Tedarik Hammadde, Bileşen, Parça Ve Sarf Malzemelerinin Yönetimi

13. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraş ırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu, paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya en kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modelleme ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçla r ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını sağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 16949, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

5. SE Denetim Denetim Programınızı Kolaylaştırarak Uygunluğu Sürdürün Genel Bakış SE Audit, şirketlerin geniş bir yelpazedeki denetim ile ilgili faaliyetleri, verileri ve süreçleri tek ve kapsamlı bir ortamda yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İç denetimler, operasyonel denetimler, BT denetiml eri, tedarikçi denetimleri, risk / denetim denetimleri ve kalite denetimleri de dahil olmak üzere her tür denetimi destekleme esnekliğini sağlar. Ayrıca, denetim planlaması, çizelgeleme, standart denetim planlarının hazırlanması ve hazırlanması, veri topla ma, yürütme, raporlar ve izleme dahil olmak üzere tüm denetim yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca işlevler sağlar. SoftExpert denetim yönetimi çözümü, esnek iyileştirme iş akışları, zaman takibi, e - posta tabanlı bildirimler ve uyarılar ve risk değerle ndirme metodolojileri gibi gelişmiş kaynaklar sunar ve kuruluşların etkin denetim yürütme için en iyi uygulamaları uygulamalarına ve denetim sürecinin riskle bütünleştirilmesini sağlar. ve uyum yönetim sistemi. SE Denetim, sosyal sorumluluk, yönetişim, kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak için gereken kontrolleri sağlar; ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011, ISO 13485, FDA ve diğerleri. Planlama Haz ı rl ı k Y ü r ü tme Sonu ç İ zleme

19. SE SPC Süreçlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Bakış SE İstatistiksel Süreç Kontrolü, performansı izlemek ve kalite ve karlılıkta sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmenizi sağlayan verileri kolayca toplayıp analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. SE SPC, istatistiksel işlem kontrolü için kontrol grafiklerini birincil araç olarak kullanır. Kontrol çizelgeleri, bir üretim veya iş sürecinin istatistiksel bir kontrol durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda proses kapasitesini analiz etmek ve sürekli süreç iyileştirme çabaları için ürün ölçümleriyle birlikte kullanılırlar. Çözüm, özellikle ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, eklediğinizde mimari değişikliklerin gerekli olmadığı anlamına gelir. yeni kullanıcılar, süreçler, veri kategorileri, özel raporlar ve diğer SoftExpert modülleri veya yeni veri kaynakları ile entegrasyon. En önemlisi, SE SPC, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve ISO 9000 Kalite Kılavuzları, ISO / TS 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektr onik ile ilgili olanlar gibi artan düzenleyici uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili maliyet ve riskleri azaltmalarını sağlar. Kayıt tutma ve diğerleri. Zamanlanmış Görevlerin Dağılımı Veri Toplama Yetkilisi Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Tanımlar Ürünler ve Süreçler Ölçüm Kontrollü Özellikler Değerlendi rme Süreçler Olmayan - uyum kayıtları Sürekli İyileşme

11. Genel Bakış SE PDM, ürün verilerini toplayan ve merkezileştiren, tüm paydaşlarını bir araya getiren ve organizasyona çeşitli raporlar üretme yeteneği sağlayan ta m entegre ve otomatik bir ürün yönetimi çözümüdür. Çözüm, ürün yönetiminin en sıkıcı ve gecikmeli yönlerini basitleştirir, karar verme sürecini gerçeklerle pekiştirir ve tüm paydaşlarını merkezi bir bilgi veri bankasına bağlar. SE PDM ayrıca, ürün yaşam döngüsünün tüm yönlerini yönetmek ve kuruluşun elektronik belgeleri kontrol etmesini sağlamak için eksiksiz bir uçtan uca çözüm sunar. En önemlisi, yazılım, organizasyonların genel kaliteyi artırmasına ve maliyetleri ve riskleri azaltmasına yardımcı olurke n, diğerlerinin yanı sıra IATF 16949, ISO 9000, FDA 21 CFR Bölüm 11 gibi uluslararası standartların belirlediği gereksinimleri de karşılar. Bekleyen paylaşımların dağıtımı Çözüm Sorumlu Kullanıcılar Stratejik Ürün Planlama Ü r ü n ü Durduruyor SE PDM Ürünlerinizin Yönetimi Için Eksiksiz Çözüm

20. Özellikler • Bir süreç problemi olduğunda veya kontrol dışı olduğunda sinyaller. • Süreç kalitesini izler. • Süreç değişikliklerini yapacak mekanizma sağlar. • Ürün toleransı ile kıyaslandığında süreç yeterliliğini (Cp, Cpk) ve işlem performansını (Pp, Ppk) destekler. • Birden fazla SPC çizelgesi aynı anda tek bir pencerede görüntülenebilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. • Bilinen elektronik tablo tarzı veri girişi ekranını kullanarak kolay veri girişi sağlar. • Verileri doğrudan ölçüm ve ölçüm cihazlarından alır. • Üretim kalitesi ve tutarlılığı için on - line ayarlamaları izlemek, tahmin etmek ve yapmak için gerçek zamanlı verileri kullanma olanağı sağlar. • Tüm k ritik sistem bilgilerini denetimler ve düzenleyici bilgiler için tek bir kayıt dosyasında tutar. • Bir olay günlüğüne ihlal verilerini gönderir veya düzeltici eylemler, notlar ve atanabilir nedenler gibi bilgileri girmek için komut istemi operatörlerini gön derir. Veri Koleksiyonu Koleksiyon Takibi Değer Karşılaştırmaları SPC Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftEx pert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteri stics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

7. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır: hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler , performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yolud ur. Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur. Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler. Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi. SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir. SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar. Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerlendir me Planı Yürütme Değerlendir me Planı Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetkinlik Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

15. Talep Yönetimi Proje Planlama Hizmet Talebi Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Yazılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik olarak bildirim gö nderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçların projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşitli grafikler v e raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafından sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gerekliliklere uygundur. Proje İ zleme Faaliyetlerin Yürütmenin Yürütülmesi Doğrulanması SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın

4. Takım İş Akışı Teknolojisi Planlama Yürütme İzleme Takım İş Akışı Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Özellikler SE Eylem Planı, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluş için toplam esne klik sunar: Yapılandırma • Özel alanlar, kontrol listeleri, takımlar, sorumluluk yolları, kimlik maskesi ve aktivite ve eylem planı kategorizasyonu. Yönetim • Eylem planı kaydı için 5W2H formu • Daha doğru yürütme tarihleri için faaliyet bağımlılığı yapılandırmasına sahip Gantt grafiği. • Eylem planı şablonları. • İlk etkili olmadığında yeni bir eylem planını veya yeni bir aktiviteyi (bağlantılı) ilişkilendirmeyi sağlar. Görünüm • Faaliyetlerin kontrol paneli: • Benim aktivitelerim. • Ekibimin faaliyetleri. • Ey lem Planı izleme ve kontrolü. • İzole Faaliyetler izleme ve kontrol. • Grafikler ve grafikler: Gantt, çubuklar, yatay çubuklar, Pareto ve pizza. • SE BI arayüzüyle özel raporlar ve grafikler. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. FSSC 22000 Mevcut Durum Tüketicilerin artan talep ve baskı nedeniyle, perakendeciler şimdi tedarikçilerinin tanınan bir Gıda Güvenliği standardına uygunluğunu gösterebilmelerini istiyor. Son birkaç yıldır özel şirketlerden ve derneklerden çok sayıda yeni standart ortaya çıkmıştır. Ancak sonuç, her şirketin hem üretici hem de tüketici için karışıklığa neden olan çok sayıda Gıda Güvenliği standardına karşı denetlenmiş ve onaylanmıştır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikas yonu, bir kuruluşun gıda güvenliği sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmek için bir çerçeve sunar. FSSC 22000, Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tamamen tanınmakta ve mevcut ISO Standartlarına dayanmaktadır. Şirketin, müşteri ve tüketici gereksinimlerini karşılayan sağlam bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu şema, ISO 22000, sektöre özgü PRP'ler ve HACCP dahil olmak üzere mevcut standartları içermektedir ve tüm boyutlardaki kuruluşlar için erişilebilir olması nı sağlayan eksiksiz bir sertifika programı sunmaktadır. FSSC 22000 Çözümü SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, gıda güvenliği yönetimi için en gelişmiş ve kapsam lı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin FSSC 22000'e uyum sağlamasına yardımcı olurken maliyetleri düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşların FSSC 22000 gereksinimlerini kolayca karşıl ayabilmelerini, gıda güvenliği tehlikelerini, kontrolleri, eylem planlarını, ürün tanımlarını, üretim süreçlerini, gıda güvenliği prosedürlerini, uyumsuzlukları, KPI'ları ve daha fazla sını yönetmek için kaynak sağlayarak yeniden iş sürecini azaltarak organ izasyon verimliliğini artırmasını sağlar. atık. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, organizasyon ve yöneticiler, kalite ve güvenlik yönergelerini eylemlere dönüştürerek, sistematik ve birleşik yaklaşımıyla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içer en uyumluluk girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve alabilir. Çözümün Ana Faydaları • GFSI tarafından tamamen tanınan standart. • Gıda tedarik zinciri boyunca ağ şeffaflığı. • Diğer yönetim sistemleriyle entegrasyon. • Gıda güvenliği prosedürlerinin standartlaştırılması, iletişimin ve sürüş verimliliğinin artırılması. • Düzenleyici, gıda işletmesi ve tüketici gereksinimlerini karşılamaya yönelik taahhüdün gösterilmesi. • Gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek ve en aza indirmek için birlikte çalışan entegre süreçler. • Kaynak optimizasyonu (dahili ve gıda zincirinde). • Daha verimli ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü. • Tüm kontrol önlemleri tehlike analizine tabidir. • Ön koşul programlarının sistematik yönetimi. • Karar verme için geçerli bir temel. • Kontrol, neyin gerekli olduğuna odaklandı. • Çakışan sistem denetimlerini ortadan kaldırarak kaydedilen kaynaklar. • Gıda güvenliği yönetim sisteminin optimize edilmiş yönetim değerlendirmesi.

12. Kaynaklar • Sınırsız sayıda ürün türünü, öznitelikleri, özellikleri, kategorileri ve alt kategorileri, görüntüleri ve daha fazlasını destekler. • Kalite veri toplama faaliyetlerini envantere, ürün nomenklatürüne ve şirket protokollerine göre özelleştirin. • Bir iş yapısı (WBS) sağlar ve ürünle ilgili süreçler, kaynakların tahsisi ve projelerin izlenmesi arasında koordinasyon sağlar. • Sadece yetkili kullanıcıların ürün bilgilerine erişmesini veya değiştirmesini sağlamak için fonksiyona dayalı erişim kontrolünü destekler. • Sistemde yapılan tüm olayların yanı sıra, herhangi bir ürünün kaydında her de ğişiklikin ne zaman ve nasıl yapıldığını izler. • Kullanıcıların ürünle ilgili geliştirme, tasarım incelemeleri, değişiklikler, onaylar ve diğer süreçlere aktif olarak katılmalarını sağlar. • Değişikliklerin geçmişi, üretici ve tedarikçinin parça numaraları, y etkili tedarikçiler ve ürünle ilgili diğer bilgiler dahil olmak üzere ürün / parça hakkındaki bilgileri saklar. • Üretim sistemleri, CAD, CAE ve SDE dahil olmak üzere harici sistemlerle bütünleşir. • Sistemde yapılan tüm faaliyetlerin kapsamlı bir denetim takibini, çeşitli gereklilikleri ve yönetmeliklere uygunluğu sağlaması. • Kullanıcıların, diğer kriterlere ek olarak, ürünleri kategoriye, üreticiye, bakım veya garanti süresinin sona ermesine göre anında listelemelerine ve bağlantılandırmasına olanak veren gelişmiş arama kaynakları sağlar Ürün Tanımı Ürünün Yapısı Kontrol Değişimi Tedarikçi Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guaran tee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

17. Genel Bakış SE Gıda Güvenliği, ham maddeyi, tedarik ve işleme, üretim, dağıtım ve bitmiş ürünün tüketimini içeren gıda üretimindeki her adımın analizi ve kontrolü yoluyla biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri kapsamlı bir şekilde ele alarak gıda güvenliğini yöneten bir yazılımdır. HACCP genellikle Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) temel taşıdır. HACCP, FSMS içerisindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve önkoşul programlarla kontrol edilmesini içerir. Gıda üretimi ve hazırlama sürecinde (PRP) ve / veya Kritik Kontrol Noktaları (ÇKP). SE Gıda Güvenliği ile, HACCP uygulaması ile ilgili tüm bilgilerin girişi, erişimi ve rapor edilmesi kolaydır. En önemlisi, SE Gıda Güvenliği, ISO 22000 standardına ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi'nin (GFSI) ka rşılaştırmalı şemalarına, HACCP / HARPC, SQF, BRC, FSSC 22000 ve IFS'ye uygun olarak kurumlara yol gösterir. Özellikler • Ön Koşul Programlarını (PRP) ve Sanitization Standart İşletim Prosedürleri (SSOP) ve İyi Üretim Uyg ulamaları (GMP) gibi genel prosedürlerini oluşturmak, izlemek ve kontrol etmek. • • Tüm ön adımları ve yedi HACCP / HARPC ilkelerini uygulayın ve uygulayın. • Esnek risk değerlendirmesinin ardından sağlam ve spesifik tehlike tanımlaması yapın. Akıllı ve otomatik karar ağaçlarını kullanarak önemli tehlikelere karşı Kritik Kontrol Noktaları (ÇKP) belirlemesi yapın. • ÇKP'ler için kritik limitleri izleyin ve programların izleme sınırlarını izlerken uyarıları gönderin. • Biyolojik, fiziksel, kimyasal ve alerjen kategorileri arasında belirlenen tehlikeleri sınıflandırın, sağlam ve benzersiz bir tehlike veritabanı oluşturun. • Bağlantıları uygun önleyici kontrollere bağlayın ve kontrollerin etkinliğini değerlendirin. • Dahili bir akış şeması ile hızlı ve kolay HACCP akış şemaları oluşturun. • Güncellenmiş bilgileri her zaman erişilebilir tutarak HACCP planının yönetimini ve revizyonunu destekleyin. • Hemen kalite ve güvenlik olaylarını yakalayın. • Tüm kalite süreçlerinin (uyumsuzluklar, CAPA, değişim kontrolü, vb.) • Ver imliliğini ve etkinliğini arttırın. • Tüm kritik gıda güvenliği planı belgelerine merkezi bir depodan erişin ve kontrol edin. • Uyum anketlerini ve kendi kendini değerlendirmeyi planlayın, dağıtın ve yönetin. SE Gıda Güvenliği Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

6. Özellikler SE Denetim ana özellikleri şunlardır: • Kuruluşun denetimiyle ilgili tüm verilerini güvenli ve merkezi bir sistemde saklayın ve yönetin. • Çoklu denetimlerin, denetçilerin ve denetim türlerinin kolay ve etkili yönetimi. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • Denetçilere dayalı denetçiler planlaması (Baş denetçi). • Denetim görevlerini, gerekli kontrol faaliyetlerine ve kapsanan risklere bağ layabilme. • Süreçler, alanlar / departmanlar, ürünler, varlıklar, projeler ve denetimlerin kapsamı olarak kontroller. • Denetim görevlerinin basitleştirilmiş girdileri (denetim sayfaları, öneriler ve eylem planları). • Operasyonel ekipleri tavsiyeleri görmek ve eylem planları hazırlamak için etkinleştirmek. • Denetçilerin eylem planlarını izlemelerini sağlama. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Denetim planı onayları, denetim planı onaylandıktan sonra otomatik ola rak yapılır. • Atanan kullanıcılara otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri göndermek ve yöneticilerine iletmek. • Çevrimdışı çalışmak için denetim kontrol listelerini indirin. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetim sürecine dahil olan eletro nik dosyaları veya belgeleri ekleyin. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. • Her denetlenen gereksinim için en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, uyuşmazlıklar, olumlu ve olumsuz noktalar, önerile r, sonuçlar, sonuçlar ve puanlar. • Otomatik rapor oluşturma. • Tamamlanmış kontrol listeleri ve ilgili eylem kalemlerini içeren denetim raporu. • Denetim raporunun otomatik çevrimiçi dağıtımı. Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim Takibi Denetim Verileri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

9. SE Döküman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ından fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kur uluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şirket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm y aşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimini etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - ça lışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt T utulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture Knowledge Source Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Business Process Management

3. SE Aksiyon Planı Görevlerin Ve Eylem Planlarının Planlanmasını, Yürütülmesini Ve Izlenmesini Optimize Edin Genel Bakış Her türden kuruluş, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini kontrol ederek ses performansını ortaya koymak ve göstermek için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle, bir şirketin tüm görevlerini ve eylem planlarını tek bir birleşik birim olarak yönetmek, genel başarıda kritik bir unsurdur, hedeflerine ulaşma stratejisini çi zerler. "5W2H ", yazılı bir iş planı için en çok kullanılan araçlardan biri olmuştur ve kuruluşlara yalnızca planın oluşturduğu faaliyetleri açık bir şekilde tanımlamakla kalmamakta, aynı zamanda uygulama ilkelerinden bu yana hedeflere ulaşmak için hesap vermeyi de sorumlu tutmaktadırlar. Aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içerir: Types Questions Descriptions Konu Ne? Tam olarak ne yapman gerekiyor? Amaç Wiçin? Bu eylem neden görüşünüze ulaşmakta kritik öneme sahiptir? Neden sadece atlamıyorsun? Lokasyon Nerede? Eylem nerede gerçekleşecek? Başka hangi yerler var? Sıra Ne Zaman? Bu eylem ne zaman başlamalı (ve bitmeli)? İlgili eylemlerin ne zaman başlatılması ve tamamlanması gerekiyor? İnsan Kim? Bu eylemin sorumluluğunu üstlenen en iyi kim? Burada başka kim var? Metod Nasıl? Bu eylem nasıl aktif hale getirilecek? Maliyet Ne Kadar? Bu girişim ne kadar mal olacak? SE Eylem Planı, organizasyonların, ilk rekordan onayına kadar, takım iletişiminin sürdürülmesini ve planlamanın, yürütmenin ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinin merkezi kontrolüyle işbirliğinin geliştirilmesini sağlayarak kuruluşların tüm Eylem Planı yaşam döngüsünü etkin bir şekilde düzenleme lerine yardımcı olma konusunda en iyi araçtır. . Kullanımı kolay ve esnek uygulama, görev yürütme hızını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır. Aşağıdakiler SE Eylem Planı'nın kullanılmasıyla elde edilen başlıca faydalardan bazılarıdır: • Aktivitelerin ve eylem planlarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi konusunda daha fazla esneklik. • Alınan kararların optimize edilmiş hızı, kalitesi ve uygunluğu. • Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin artan verimliliği ve verimliliği. • Artan iyileştirme fırsatları miktarı belirlendi. • Optimize edilmiş iş performansı. • İlgili herkes için bilgi dolaşımındaki çeviklik. • Kurulum, entegrasyon, eğitim ve bakım ile maliyetleri azaltın. • Belgelerin yazdırılması ve dolaştırılması için daha az gereksinim. • Olaylara ve diğer hayati bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli erişim.

22. Kaynaklar Mevduat Kontrolü • Kullanıcı erişim seviyelerinin tanımı. • Hareketlerin kontrolü (girişler ve çıkışlar). • Değiştirme noktalarının ve minimum stokların tanımı. • Stok seviyeleri için uyarılar. • Birden fazla stok yeri oluşturulması. • Stok yönetimi. • Eski sistemlerle entegrasyon desteği. Sarf Malzemelerinin Yönetimi • Üretici ve tedarikçilerin yönetimi. • Hammaddenin, bileşenlerin, bileşenlerin, malzemelerin ve parçaların tanımı. • Stok için mevduat listesi. • Emir ve makbuzların kontrolü. • Kullanıcı tarafından tanımlanan filtreli envanter öğelerinin kolayca aranması. • Kalibrasyon ve varlıkların bakımı. • Ürün geliştirme ile ilişkili girdilerin yönetimi. • Maliyet kontrolü. • Emir ve hizmet siparişlerinin yönetimi. Raporlar Ve Grafikler • Tedarik yönetiminin analizi. • Grafikler ve yapılandırılabilir raporlar. • Kullanılabilirlik ve girişlerin kullanımı. • Girdilerin hareketlerinin izlenmesi. Giriş Verileri X Sağlayıcıyı Girdisi Girişin Özellikleri Grafik Analizi Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/ or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related t o SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com

18. Ekran Görüntüleri Tehlike Analizi Ve Izlenmesi Üretim Süreci Akış Şeması Kritik Kontrol Noktası (ÇKP) ÇKP Karar Ağacı Otomasyonu www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subje ct to change without prior notice.

16. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek.. Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Performansını Katma D eğer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontrol edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eylemler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve faturalama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin.. Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılabilirliğe, işlevlere, becerilere ve yetk inliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalanmasını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılma mış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın. Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hatları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje maliyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • Karlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe sistemleri ile entegre.. Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of a ffiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert p roducts and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

10. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sahip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Taram a • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks, SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörleri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kull anımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetmek • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgili çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başına, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için filigran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine da yalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm belgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belgeyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonraki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com

14. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çalışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamam layın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesin i ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi de ğiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları si stem tarafından otomatik olarak dağıtılır veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi y apar. • Güçlü animasyon, anahtar istatistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal içerik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları o rtadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi (VAC) İş Süreci Modelleme (BPMN) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without p rior notice.

8. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kritik ve genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar ve eğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guaran tee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 753 Total Views
 • 610 Website Views
 • 143 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 13 www.surecmerkezi.com
 • 7 178.211.55.61
 • 3 surecmerkezi.com