Kurumsal Risk Yönetimi- ERM

Türkçe Kaynaklar / Softexpert Paket Broşür

SoftExpert ERM yazılımı, kurumların entegre bir yaklaşım kullanarak kurumsal risklerini tanımlamasına, analiz etmesine, değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm risk yönetimi ile ilgili verileri, yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara ilişkin kontrol ve değerlendirmeler, kayıplar ve uygunsuzluklar, kilit risk göstergeleri, sorunlar ve tedavi planları gibi olayları içeren tek bir kapsamlı ortamda bir araya getirir. İş akışı özelliği risk değerlendirme sürecini hızlandırırken, risk ısı haritaları kuruluşların önceliklerini belirleme ve risk seviyelerine göre stratejik kararlar almalarını sağlar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Süreç Modelleme Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Risk Onarımı Kontrol Öz Değerlendirmesi Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subje ct to change without prior notice.

1. Mevcut Durum Kuruluşlar, benzeri görülmemiş düzeyde iş karmaşıklığı, değişen jeopolitik tehditler, yeni düzenlemeler ve yasalar ve artan hissedar talepleriyle karşı karşıya. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, stratejik hedeflerin planlanması ve değerlendirilmesinde kurumsal risk yönetim disiplini ve bu hedeflerle ilişkili risklerin izlenmesi ve raporlanması görevlerin i üstlenmektedirler. İş süreçleri ve riskleri anlamak ve ko ntrol etmek ve bunları iş stratejileriyle uyumlu hale getirmek için işletme genelinde daha fazla şeffaflık elde etme ihtiyacıyla motive olan kuruluşlar, bunların tanımlanması, gözetlenmesi, yönetilmesi ve izlenmesi için genel bir yaklaşım geliştirmelidir . Çözüm SoftExpert ERM yazılımı, kurumların entegre bir yaklaşım kullanarak kurumsal risklerini tanımlamasına, analiz etmesine, değerlendirmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Tüm risk yönetimi ile ilgili verileri, yeniden kullanılabilir bir risk kütüphanesi ve bunlara ilişkin kontrol ve değerlendirmeler, kayıplar ve uygunsuzluklar, kilit risk göstergeleri, sorunla r ve tedavi planları gibi olayları içeren tek bir kapsamlı ortamda bir araya getirir. İş akışı özelliği risk değerlendirme süre cin i hızlandırırken, risk ısı haritaları kuruluşların önceliklerini belirleme ve risk seviyelerine göre stratejik kararlar almalar ını sağlar. Yazılım, diğer risk ailesi ile birlikte yürütülen stratejik, finansal, güvenlik, uyumluluk, çevresel, varlıklar, ürün ler, süreçler ve projeler gibi farklı risk kategorilerini birleştirip destekleyebilmesinden dolayı şirketin kurumsal risk yönetimi çabaları nın temeli olarak hizmet vermektedir. Operasyonel Risk Yönetimi, BT Risk Yönetimi ve Genel Uyum Yönetimi gibi çözümle r. SoftExpert ERM, esnek ve yapılandırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Kurumların PMBOK, ISO 31000, COSO, FERMA veya Solvency II tarafından tanımlanan risk yönetim standartlarını destekleyip desteklemediği, çözümün şirketin özgün gereksinimlerini de stekleyecek şek ilde kolayca yapılandırılabilir . Kurumsal Risk Yönetimi - ERM

2. Kaynaklar Hiyerarşik kategoriler tarafından düzenlenen riskler ve fırsatlar için merkezi bir depo. Kapsamlı risk şeffaflığı için kolay risk tanımlama ve süreçler, projeler, varlıklar ve puan kartları ile ilişki. Çeşitli metodolojilerden çok boyutlu yaklaşımları destekleyen aerodinamik risk değerlendirme süreci. Potansiyel sorunlarının araştırılması araçları ve iyileştirme planları. İç kontrol etkinliğini teşvik eden düzenli testlerin ve anketlerin (Kontrol Öz - Değerlendirme) uygulanması. Kişiselleştirilmiş portal lar aracılığıyla risk, kontrol, sorun ve eylemlerin gerçek zamanlı izlenmesi . Çözüm, yapılandırılabilir metodolojilere ve formüllere dayanan risk değerlendirmesi ve hesaplamalarını destekleyerek, şirketlerin risk profillerini kapsamlı bir şekilde görmelerini ve risk stratejilerini en iyi risk / ödül sonuçları için önceliklendirmelerini sağlar. SoftExpert ERM yazılımı, potansiyelden kalan aşamalara kadar, etki, frek ans ve risk sonuçlarının doğru bir şekilde tartılması için en yeni risk h esaplama araçlarını sunmaktadır . Kurumsal risk yönetimi için SoftExpert yazılımı, risk azaltımını gerçekleştirmek ve riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutmak için farklı alternatifler sunar. Organizasyonlar, sağlam bir proje yönetim sistemi tarafından sunulan bir dizi yetenekle desteklenen risk yanıtlarını seçmek, uygulamak ve izlemek için tamamen entegre bir proje yönetim sistemine güvenebilir. Eylem p lanları ve iyileştirme faaliyetleri, risk müdahale stratejilerini yönetme sürecini kolaylaştırır ve riskli tedaviler için basit alternatifler sunar . Risk yönetimi bileşeni, SoftExpert GRC yazılımının temel unsuru olarak sağlanır. Düzenleyici uyum, iç denetim ve strateji planlaması da dahil olmak üzere, GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile tutarlı tasarım ve entegrasyon, kuruluşların kapsamlı bir kurumsal risk yönetimi sürecini maliyet etkin bir şekilde oluşturmasını sağlar. Tüm SoftExpert u ygulamalarının tutarlı tasarımı ve mimarisi, kuruluşların yüksek hedefli projelerle başlamasına ve tüm işletmenin birden fazla gereksinimini tek bir platformda desteklemek için kapsamı genişletmesine ola nak veren büyük esneklik sağlar . Faydalar  Şeffaflığı artırır.  Yönetimin, ortak bir dilde farklı riskler ifade ederek önemli olan risklere dikkat etmesine odaklanır.  Hissedar değerini korur ve geliştirir.  İş aktivitesi, volatilite ve proje fırsatı / tehdidi hakkında kapsamlı ve yapılandırılmış bir anlayışla karar verme, planlama ve önceliklendirme geliştirir.  Kurumsal yönetişimi geliştirir.  Kayıpları en aza indirir ve kazanımları maksimuma çıka rır.  Daha iyi yapı, raporlama ve risk analizini destekler.  Riski azaltmak için doğru miktarda kaynak ayırarak verimliliği artırır.  Operasyonel faaliyetlerle ilgili daha iyi maliyet yönetimi ve risk görünürlüğü sağlar.  Etkin koordinatlar düzenleyici ve uyg unluk konuları . Communicat e & Consul t Asses s R i s k Monito r & Revie w Bağlantı Kurmak Belirleme k Analiz Değerlendirme İ şlem

Görünümler

 • 517 Total Views
 • 400 Website Views
 • 117 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 7 178.211.55.61
 • 12 www.surecmerkezi.com
 • 3 surecmerkezi.com