SE-Suite-broşür

Softexpert Broşür

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1.

5. İş ve Operasyonel Performans Mükemmelliği Kuruluş genelinde SoftExpert hepsi bir arada çoklu uygulama paketine entegre edilen 12 kritik yönetim öğesi Performans Gelecekteki iş performansını tam olarak elde etmek için stratejik ve operasyonel hedefleri ve hedefleri nasıl hizalarız? SoftExpert CPM Kurumsal Performans Yönetimi Ürünler Sürekli inovasyonu nasıl beslemek ve doğru ürün ve hizmetleri daha üstün kalite ve değerle daha hızlı sunmak? SoftExpert PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Süreçler Yeni günlük operasyonel mükemmellik seviyelerine ulaşmak için iş ve üretim süreçlerini nasıl düzene sokup kontrol etmeliyim? SoftExpert BPM İş Süreçleri Yönetimi Projeler Müşteri hizmetleri ve iş girişimlerini geliştirmek için kaynakları ve projeleri nasıl etkili bir şekilde yönetebilirsiniz? SoftExpert PPM Proje ve Portföy Yönetimi Yeterlilikler Genel performansı artırmak için gereken doğru işgücü becerileri ve yetkinlikleri nasıl sağlanabilir? SoftExpert HDM İnsani Gelişme Yönetimi Varlıklar Yüksek performanslı varlıkları daha fazla operasyonel ve üretkenliğe nasıl yönetir ve sürdürürüm? SoftExpert EAM Kurumsal Varlık Yönetimi Riskler Yasal yönetişim ve uyumluluğun sağlanması için iş, finansal ve operasyonel riskleri nasıl en aza indirebiliriz? SoftExpert ERM Kurumsal Risk ve Kontrol Yönetimi Kalite Arıza maliyetlerini en aza indirirken verimliliği artırmak için iş ve operasyonel kalite standartlarından nasıl yararlanılır? SoftExpert EQM Kurumsal Kalite Yönetimi Bilgi Örgütsel bilgiyi desteklemek ve güçlendirmek için işbirliği ve belgeler nasıl yönetilir? SoftExpert ECM Kurumsal İçerik Yönetimi BT Tüm yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerini işletme ve işletme ihtiyaçları ile nasıl güncel tutabilirsiniz? SoftExpert ITSM Bilgi Servis Teknolojileri Yönetimi Ekosistem İş yeri sağlık ve güvenlik girişimlerini çalışanlar, toplum ve ekosistem için daha iyi bakım için nasıl sürdürmek? SoftExpert EHSM Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Mükemmellik SoftExpert Suite İş Mükemmellik ve Uyum Yönetimi Birleştirilmiş ortak çalışma alanında bu zorlukları daha iyi bir iş performansı mükemmelliğine nasıl katılabilirsiniz?

9. BT Ekosistem SoftExpert ITSM, hizmet seviyelerini ve üretkenliği geliştirmek, hizmet standardizasyonunu sağlamak ve BT'yi iş değerinin teslimatına ulaştırmak için kapsamlı bir uçtan uca olay, sorun ve değişim yönetimi getiriyor . Yazılım, BT girişimlerinin ve en iyi uygulamaların uygulanmasında çevikliği ve verimliliği artıran gelişmiş politika yönetimi, süreç yönetimi ve planlama yetenekleri sunar . SoftExpert EHSM, çevre, sağlık ve güvenlik süreçlerini yönetir ve ölçer . Ayrıca, iş bir değişim kontrolü iş akışı yoluyla üretim ve iş operasyonlarında sürekli iyileştirmeyi destekler . Yazılım, çalışan ve çevre güvenliğini arttırmak, yasal gerekliliklere uymak ve riske daha az maruz kalmak için girişimleri, en iyi uygulamaları ve kontrolleri uygulamada benzersiz bir etkinlik sunmaktadır . SoftExpert GRC, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve SOX dahil olmak üzere geçerli yasa ve yönetmeliklerle kurumsal uyum için entegre bir çerçeve sunar . Yazılım, organizasyonun, strateji, süreçler, teknoloji ve insanlar arasında uyum sağlayarak risk iştahı, iç politikaları ve dış düzenlemelere uygun olarak etik ve doğru bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur, böylece verimliliği ve etkinliği artırır . Yönetim SoftExpert GRC SoftExpert EHSM SoftExpert ITSM

6. Performans SoftExpert BGBM, kurumların tüm kurumsal düzeylerini Balanced Scorecard gibi en iyi uygulama yaklaşımları ile entegre ederek stratejik ve iş hedeflerini günlük operasyonel performans göstergeleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlar . Yazılım, işbirlikçi bir ortamda tam bir planlama, yürütme, izleme ve raporlama özellikleri yelpazesi sunarak, kurum genelinde daha iyi karar verme ve iyileştirilmiş iş performansı sağlar . Ürünler Süreçler Mühendislik en iyi uygulamalarını otomatik iş akışlarıyla birleştiren SoftExpert PLM, kurumsal çaptaki işbirliğini ve yeniliği artırmak için Stage - Gate ®, Altı Sigma i çin Tasarım, APQP - PPAP ve kapsamlı bir PLM ortamında diğer metodolojileri mümkün kılar . Yazılım, şirketin ürün, süreç ve kalite bilgisini konsept ve geliştirmeden, onaylama ve üretime, hizmete ve yaşam sonuna kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca bir araya getiriyor . SoftExpert BPM, kuruluşların iş süreçlerini baştan sona standartlaştırıp otomatik hale getirmelerine, maliyetleri ve fonksiyonel siloları ve yanıt süresini azaltarak kaliteyi ve verimliliği artırmasını sağlar . Ayrıca, günlük iş aktivitelerinin performansını izleyerek, olayların ve sapmaların izlenmesini izleyerek ve değişim kontrolünü otomatikleştirerek, işletme genelinde sürekli süreç iyileştirmesini teşvik eder . SoftExpert CPM SoftExpert PLM SoftExpert BPM Planning & Mapping Goal Setting Risk Management Initiative Management Measuring & Monitoring CAPA Management Reporting & Analyzing Strategic Tactical Operational Communication & Alignment P L M

10. ROYAL CANIN eng.royalcanin.com [Animal Nutrition] "Sürekli değişen uyum standartlarıyla güncel kalan bir satıcıya sahip olduğumuza değer veriyoruz . " SoftExpert Excellence Suite ile "çok fazla inancımız var" SoftExpert ürünlerinin güvenilirliği ve kalitesi . « Gabriela Bueno Scapim Quality Coordinator FARMAINDUSTRIA ww w .farmaindustria.es [Pharmaceutical] “ SoftExpert Excellence Suite, faaliyetlerimizi düzene koyup standart hale getirmemize ve herkesin aynı dili konuşmasına olanak sağlamıştır . Faaliyetleri yürütmede bu değerli zaman tasarrufu, analiz ve süreç iyileştirme konusunda yeniden yatırıldı, ayrıca insanların eğitilmesini sağlayarak faaliyetlerimizi daha verimli ve rakiplerimizin önüne getirdi . ” Ciceley Cuadros Quality Manager REFERANSLARI COMUNE DI LUGANO www.lugano.ch/en [Local Government] “ Bu çözümle, iş stratejilerini, beklediğimiz kalite programları ve uyumlulukla uyumlu hale getirebiliyoruz . Operasyonel desteğin dışında, ürünün esnekliğini güçlü bir fayda olarak görüyoruz, bu nedenle operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz . ” Ceppi Giampiero Direttore Audit Interno DEKALB www.dekalbmetal.com [Metallurgical] " DeKalb Metal Finishing , ISO / TS 16949 'da talep edildiği gibi SoftExpert Excellence Suite kullanımıyla süreç yaklaşımını ele geçirmeyi başardı . Bu çözüm sadece süreçlerimizi kolayca haritalamamıza izin vermekle kalmadı, aynı zamanda işimizin nasıl çalıştığını ve verimsizliğin nerede olduğunu anlamamıza izin vermemizde önemliydi . Bu çözüm, hem kuruluşumuz hem de müşterilerimiz için maliyetlerini, kullanımından kaynaklanan sürekli iyileştirme yoluyla azaltmamızı sağladı . « Paul Fry Manager

3. Çok Yönetmelikli Uyum İçin Yol Haritası Uyum gerekliliği, hükümetten, düzenleyici kurumlardan ve müşterilerden gelen potansiyel amaçların ve cezaların tehdidinden çok daha fazladır . Proaktif bir uyumluluk programı, çalışanların moralini arttırır, daha fazla iş memnuniyeti, daha az atık, daha yüksek kalite kontrolü, daha az zaman kaybı, daha yüksek verimlilik ve daha fazla kârlılık sağlar . SoftExpert Excellence Suite, kuruluşların endüstriye özgü en iyi uygulamalara dayalı gelişmiş uyumluluk yetenekleri sunarak iş operasyonlarını etkileyen standartların, yasaların ve yönetmeliklerin giderek artan sayıda ele alınmasını sağlar . SoftExpert Excellence Suite, kurumların stratejik düşünmelerini, süreçleri ve kaynakları hizalamalarını, işgücünü ve m üşterileri meşgul etmelerini ve kilit sonuçlara odaklanmalarını sağlayan ürün ve hizmet, müşteri, finansal, işgücü, süreç ve liderlik gibi entegre bir performans mükemmelliği platformu sunar . SoftExpert Excellence Suite, günümüzün heterojen işletmesinin sürekli iyileştirilmesini ve optimizasyonunu desteklemek için işbirlikçi iş yönetimi süreçlerinden yararlanır . Yazılım, önde gelen şirketlerin departmanlar, iş birimleri, tedarikçiler ve müşteriler arasında insanları kapsayan öngörülebilir iş ve uyum süreçleri aracılığıyla rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur . SoftExpert Excellence Suite Platformu Hepsi Bir Arada Çoklu Uygulama Paketi ile Verimliliği Artırma HCM ECM G R C EAM EQM Kurumsal İçerik Yönetimi BPM İş Süreçleri Yönetimi PPM Proje ve Portföy Yönetimi PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi CPM Kurumsal Performans Yönetimi Yönetişim, Risk ve Uyum Yönetimi Kurumsal İçerik Yönetimi Kurumsal Varlık Yönetimi ITSM BT Servis Yönetimi EHSM Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi İnsani Gelişme Yönetimi

4. PLM ITSM HDM EQM E H S M ECM E A M CPM BPM PPM GR C SE SUITE PLM ITSM EQM E H S M ECM E A M CPM HDM BPM PPM GR C Homegrown , entegre olmayan ve manuel yönetim sistemleri, kağıt ve emek yoğun süreçler gerektirir ve kurum genelinde veri görünürlüğü eksikliği ile sonuçlanır . Verimsiz, birleşik ve uygulanmamış sistem, daha yüksek BT yönetimi ve genel gider maliyetleri, daha az BT verimliliği ve etkisiz kaynak kullanımı içerir . Nihayetinde, bu verimsiz sistemler, çalışanların entegre çoklu uygulama sistemi ile akıcı hale getirilebilecek görevlere çok fazla zaman ayırmasını gerektirir . Şirketler bir seferde tüm uygulamalara ihtiyaç duymayabilir veya tek bir uygulama modülünü bir seferde dağıtmak isteyebilir ve sistemlerin ihtiyaç duyulduğunda kademeli olarak büyümesini sağlayabilir . Seçilen strateji ne olursa olsun, uygulamalar dağıtıldıkça birlikte çalışması gerekir . Sadece tamamen paylaşılan bir ortam, uygulamalarının puzzle parçalarına uyum sağlamasına ve sorunsuz çalışmasına izin verir . SoftExpert Excellence Suite ile, birleşik bir işyeri, yalıtılmış yönetim sistemlerini birbiriyle bağlantılı uygulamalarla değiştirir ; bu da çakışan işlevsellik, veri çoğaltma ve gereksiz yedeklemede büyük düşüşlere neden olur . Değişen kullanıcı arayüzleri , farklı teknolojiler, uzun öğrenme süreleri, koordinatsız yükseltme döngüleri ve çoklu destek kaynakları ile çoklu satıcı çözümlerinin aksine, SoftExpert bir yazılım platformu, bir ortak arabirim, bir hizmet seviyesi anlaşması, bir teknik destek numarası ve bir sorumlu ortak sağlar . Bağımsız İş Uygulamalarının Engellerini Aşmak SoftExpert Excellence Suite Tek bir işyeri Ortak bir arayüz stili Tam entegre veri ve işlevsellik Artan verimlilik ve güvenilirlik Tek bir çapraz platform taşınabilirliği Bir hizmet seviyesi anlaşması Bir teknik destek numarası Bir sorumlu ortak Daha düşük paylaşılan lisans ve bakım maliyetleri Çoklu Satıcı Çözümleri Uygulama siloları Farklı kullanıcı arayüzleri Ayrılmış teknolojiler Çakışan işlevsellik Veri çoğaltma ve artıklık Uzun öğrenme süreleri Çoğunlukla ihtilaflı taşınabilirlik Eşlenmemiş yükseltme döngüleri Birden fazla teknik destek kaynağı Çok satıcılı yönetim çözümleri SoftExpert Excellence Suite Bilgi Teknolojisi Değer Zinciri

8. SoftExpert ERM, kuruluşların çoklu yönetmelikler ve gereksinimlerdeki riski yönetmesini sağlayan, kuruluş çapında bir risk ve kontrol platformu sağlar . Entegre iletişim ve iş akışı süreçleri, organizasyonun tüm seviyelerini, günlük operasyonlar ve süreçlerle ilişkili risk seviyelerini etkin bir şekilde azaltmak için proaktif risk tanımlama ve analizi, kontrol değerlendirmesi ve eylem planında yer alır . Riskler SoftExpert ERM SoftExpert EQM SoftExpert ECM SoftExpert EQM, süreçler, belgelendirilmiş bilgiler, performans göstergeleri, riskler, NCR'ler , CAPA'lar , denetimler, eğitim kayıtları, yetkinlik değerlendirmeleri, denetim planları dahil olmak üzere tüm kilit kalite unsurlarını bir araya getirerek kapalı döngü kalite ve uyumluluk programlarını uygulamaya ve basitleştirmeye yönelik araçlar sağlar . SPC çizelgeleri ve diğerleri . Kalite ile ilgili tüm süreçlerde operasyonel verimliliğin iyileştirilmesiyle, yazılım riski azaltır ve düzenleyici uyum ile ilişkili maliyetleri düşürür . Kalite Bilgi SoftExpert ECM, belgelere anında erişim sağlayarak ve kurum genelinde içeriği yakalamak, paylaşmak, güvenliğini sağlamak ve yeniden kullanmak için bir temel oluşturarak iş operasyonlarını iyileştirir . Yazılım, ekip çalışmasını ve iş akışını geliştirir, gündelik iş aktivitelerini kolaylaştırmak ve karar vermeyi iyileştirmek için, süreçleri ve uygulamaları içeren içeriği birleştirirken aynı zamanda kağıt işlerini de azaltır . Gelişme Planlama Performans değerlendirmesi Destekler ve Operasyon Girdi Çıktı Müşteri Müşteri E Q M

7. SoftExpert HDM, organizasyonel ve bireysel yetenekleri, daha geniş bir teknik ve davranışsal yetkinlik, beceri ve boşlukları hedeflenen gelişim planları ile ele almak için geliştirir . Yazılım, çalışan performansı değerlendirmelerini gerçekleştirmek için etkili bir yol sunar ve kurumun tüm düzeylerindeki yöneticilerin yetkinlik boşlukları ile bağlantılı eğitim faaliyetlerini planlamasına, bütçesine ve kontrolüne yardımcı olur . SoftExpert EAM SoftExpert PPM Projeler SoftExpert PPM, kuruluşların kaynakları ve yatırımları iş öncelikleriyle hizalamasına, her tür işte kontrolü ele geçirmesine ve güçlü panolar kullanarak performansı görselleştirmesine yardımcı olmak için proje ve portföy yönetimini birleştirir . Yazılım, proje yöneticilerini, çalışmayı planlamak, kaynakları belirlemek, tamamlanması planlamak ve paydaşlarla iletişim kurmak için güçlendirir ve aynı zamanda çapraz işlevli ekipler arasında ortak proje yürütme sürecini kolaylaştırır . Yeterlilikler SoftExpert HDM Varlıklar SoftExpert EAM, tüm varlık türlerinin (tesisler, ekipmanlar, BT ve araçlar) ömür boyu değerini optimize etmek için düşük işletme maliyetlerinde varlık kullanımını ve performansını önemli ölçüde artırır . Yazılım, organizasyonun, operasyonların ve teknik personelin günlük etkinliğini geliştirerek, önleyici, tahmine dayalı, rutin ve plansız ekipman bakım ve kalibrasyonu için kapsamlı programlar geliştirmesini sağlar . Talent Management Job Requisites Competency Gap Analysis Goals Training Plan Course Management Effectiveness Evaluation Competency Assessment Development Plan 360º Appraisal H D M n s e r

2. SoftExpert Excellence Suite ile İş Performansı ve Uyum Düzeylerini Aşar Tüm iş sektörlerindeki şirketler, artan maliyetler, azalan kârlılık ve yaygın verimsizlik gibi pek çok yoğun zorlukla karşı karşıyadır . Buna ek olarak, hızlı değişen düzenleyici bir ortam ve yenilik, kalite, güvenlik ve verimliliği artırmak için sürekli bir baskı ile uğraşmak zorundalar. Bu nedenle, organizasyon liderleri her gün birçok karmaşık soru ile karşı karşıya . Üstün müşteri hizmetlerinden ödün vermeden organizasyon karlarını nasıl en üst düzeye çıkarmak? Kalite ve verimlilik seviyelerini artırırken, işletme genelinde süreçleri ve süreçleri nasıl düzene sokacaksınız? Maliyetleri önemli ölçüde yükseltmeden müşteri ve çalışan memnuniyetini nasıl arttırabiliriz? Değişen organizasyonel ihtiyaç ve talepleri daha iyi yerine getirmek için işgücü kapasitesini ve kabiliyetini nasıl artırabiliriz? Maliyetleri düşürürken ve verimliliği artırırken düzenleyici talepleri etkili bir şekilde nasıl karşılayabiliriz? Her seviyedeki amaç ve hedeflerin organizasyondaki herkes tarafından nasıl gerçekleştirildiğinden nasıl emin olunur? Tüm soruların cevabı, birbirinden bağımsız programları birleşik bir bütün halinde organize eden ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilir organizasyonel mükemmelliğe ve başarıya götüren yüksek düzeyde sistematik ve yapılandırılmış bir ortam yaratan İş Performansı Mükemmelliği'dir . İş Performansı Mükemmelliği, bir kurumun sahip olduğu beşeri, fiziki, maddi, teknoloji, bilgi ve finansal kaynakları göz önüne alarak mümkün olan en yüksek kârlılık seviyesini oluşturduğunda elde edilir . İş Performansı Mükemmelliği, organizasyonun yönetilmesinde ve sonuçların elde edilmesinde göze çarpan uygulamaları ifade eder . sekiz temel kavramdan oluşan bir dizi : sonuç odaklılık ; müşteri odaklılık ; liderlik ve amaç sabitliği ; süreç ve gerçeklere göre yönetim ; insan gelişimi ve katılımı ; sürekli öğrenme, yenilik ve iyileştirme ; ortaklık geliştirme ; ve kamu sorumluluğu . İş Performansı Mükemmelliği Yaşam Döngüsü A li g n Performans Mükemmelliği Çerçevesi u e Strategy Process People Products & Services R e s u l t s

12. SoftExpert , iş süreci mükemmelliği, endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim inisiyatiflerini uygulamak için kurumsal çapta mükemmeliyet ve uyumluluk uygulama yazılımlarında bir pazar lideridir . Arka ofisinden toplantı odasına, tedarik zincirinden operasyonlara, dış taraflara dahili işgücünden, SoftExpert , daha fazla birlikte çalışmak için insanlara ve kurumlara güç sağlar ve rekabetin önünde kalmak için iş anlayışını daha etkili bir şekilde kullanır . 1995 yılında kurulan SoftExpert , gerçek bir endüstri lideri olarak zengin bir inovasyon ve büyüme geçmişine sahiptir . SoftExpert çözümleri ; imalat, otomotiv, ilaç, gıda ve içecek, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, enerji ve kamu hizmetleri, havacılık ve savunma, petrol ve gaz, devlet ve kamu sektörü, perakende ve dağıtım dahil olmak üzere her boyutta ve türde şirketler tarafından kullanılmaktadır . finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik, sağlık, eğitim, mühendislik ve inşaat, BT ve yazılım ve diğerleri . SoftExpert uygulamaları ve hizmetleri dünya çapında 2000 'den fazla müşteriye ve 300 . 000 kullanıcıya kârlı bir şekilde faaliyet gösterme, sürekli uyum sağlama ve sürdürülebilir şekilde büyümeye olanak tanır . SoftExpert , ortakları ağıyla birlikte, müşterilerin yatırımlarından maksimum değeri elde etmelerini sağlamak için çözümleri için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sağlar . İnsanlarımızın, ürünlerimizin ve partnerlerimizin gücünün büyümeyi açığa çıkardığını ve müşterilerimiz için önemli bir değer yarattığına inanıyoruz . ŞİRKET SoftExpert'in büyümesinin arkasındaki itici güçlerden biri küresel ayak izidir . Dünya çapında yaygın ortaklık ağıyla SoftExpert , müşterilerine her pazara hizmet veren yerel bir yaklaşımla müşterilerine güçlü hizmet sunan operasyonlarını geliştirmektedir . Küresel Etkili Yerel Düşünmek Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com

11. NEUROVIRTUAL ww w .neurovirtual.com [High - tech] LIFEMED www.lifemed.com.br [Medical Devices] "Medikal cihaz üreticileri performans, daha karmaşık ve teknolojik olarak sofistike ürünleri ve daha sıkı düzenlemeleri artırmak için yoğun bir baskı altındadır . İnovasyon sürecinin entegre olmasını sağlamak ve hastalara kalite ve güvenlik sağlayan ürünler geliştirmek için, SoftExpert Excellence Suite bize İnsanları, süreçleri, ürünleri ve sistemleri tek bir kurumsal çözümle bütünleştirerek, ISO 13485 , ISO 14971 , 21 CFR Bölüm 11 ve ANVISA'nın gereksinimlerini karşılayan entegre bir proje yönetimi, ürün ve süreç yönetimi . ” Leonardo Reichow High - Tech Manager MOLLIFICIO ww w .mollificioisb.it [Manufacturing] "Tıbbi cihaz şirketleri, hastalar için sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran ve geliştiren ve rutin ve kritik hayat kurtarıcı prosedürlerin uygulanmasında olay riskini en aza indiren yenilikçi ürünler yaratmakla görevlendirildi . Üstelik, ISO 13485 'in yoğun denetimi ve sıkı düzenlemeleri, aynı zamanda kuruluş genelinde kalite inisiyatiflerinin yapılandırılması ve yönetilmesi, şirket için hayati önem taşıyor . SoftExpert Excellence Suite, kalite yönetim ihtiyaçlarımıza daha fazla uyum ve iş süreci gereksinimleri ile hitap etmek için en etkili çözümdür . « Rodrigo Abreu Operational Manager “Amacımız, tüm iş süreçlerini birlikte tasarlayarak, inşa ederek ve test ederek tüm operasyonların en iyisini kullanmaktı . Yolculuğumuz sadece önceden var olan operasyonları otomatikleştirmek değil, aynı zamanda bunları geliştirmek ve bu verileri kullanarak ürün ve hizmetlerimizi nasıl sunduğumuzu analiz etmek ve iyileştirmek için kullanmaktır . SoftExpert Excellence Suite ile, süreç mükemmelliğimizi geliştirmek için daha doğru, zamanında veri ve gelişmiş iş akışı verimliliği gördük . « Marco Arnofoli Quality Manager COINDU ww w .coindu.com [Automotive] COINDU " SoftExpert Excellence Suite'in kullanımıyla, ortaya çıkmadan önce süreçlerimizden kaynaklanan potansiyel hataları ortadan kaldırabiliriz . Bu da, performansın ve kalitenin, zorlu müşterileri korumak için önemli öğeler olduğu sektörümüz için son derece önemlidir . Ayrıca, yazılım ISO'ya tam olarak uymayı da sağlar . İşimiz için son derece önemli olan TS 16949 . « Cristina Pereira IT Manager

Görünümler

 • 558 Total Views
 • 443 Website Views
 • 115 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 9 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com