Softexpert-ISO 9001 2015 e hazır mısınız

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

28. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

9. Standarttaki Değişiklikl e r www.softexpert.com

1. ISO 9001:2015 Hazır mısın?

48. SE A nalitik Karar Vermeyi Aza ltarak i ş Verimliliğini Artırın Genel Bakış SE Analytics, herkesin kolayca veriye bağlanmasını, görselleştirmesini ve etkileşimli ve paylaşılabilir görünümler oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. Şirketlerin, kararsız bir gerçek kitlesi gibi görünenleri almasına ve verilere gömülü olan trendleri ve kalıpları çıkarmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar verileri düzenleyebilir ve özetleyebilir, karşılaştırmalar yapabilir ve kuruluş için dik kate değer olabilecek anlamlı bilgiler çıkarabilir. Çözüm, kullanıcıların ilk defa, OLAP olmayan veya ODBC gibi ilişkisel veri kaynaklarına bağlanmasını sağlar. Desteklenen veritabanları, OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) kaynakları ve hatta Excel ve CSV d osyaları ve sadece birkaç tıklamayla tüm OLAP kaynaklarını içeren tam etkileşimli raporlar oluşturun. SE Analytics ayrıca, istatistik, tahmin analitiği, sorgular, karşılaştırmalar, vb. Dahil olmak üzere SoftExpert Solutions özelli klerinin tam kapsamı için entegre, sağlam ve esnek bir sunum katmanı sunar. Sonuçlar portal özellikleri kullanılarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir.

59. Kaynak Kontrolü Kanban Yapı Varlık İzleme www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any gua rantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to changewithout prior notice.

54. SE Form SE Formları, Verimliliği, Müşteri Hizmetini Ve Değer Vermeyi Geliştirmeye Yardımcı Olmak Için Form Tabanlı Iş Süreçlerini Otomatik Hale Getirir. Genel Bakış Kağıt formları yıllarca kullanıldı çünkü veri toplamak için açık ve basit bir yol sunuyorlar. Ancak, onları yönetmek için zor ve pahalı. Ayrıca, kağıt belgede yer alan statik bilgileri okumak ve analiz etmek için büyük miktarda çaba gerektirir. Çoğu kuruluş müşterilerden, çalışanlardan, satıcılardan v e yüklenicilerinden veri toplamak için formlar kullanır. Formlar, çeşitli amaçlar için işlenmesi, güvence altına alınması ve harekete geçirilmesi gereken bilgileri içerir. Etkin olmak için form tabanlı süreçleri karşılamak için esnek olmalıdır. kuruluşun ihtiyaçları. Katılan herkesten giriş ve onay almada etkin olmalı ve birkaç kişi veya departman arasında işbirliğine olanak sağlayacak şekilde donatılmış olmalıdırlar. SE Formu, SoftExpert İş Süreçleri Yönetimi [BPM] paketinin entegre bir parçasıdır. Düzenl emelere uyumu sağlamak için kuruluşun tüm form tabanlı süreçlerini otomatikleştiren, düzenleyen ve etkili bir şekilde yöneten bir yazılım.

3. ISO 9001 neden revize edildi ? www.softexpert.com Standardın temeli, orijinal yayınından bu yana 25 yıl boyunca önemli bir evrim geçirmiştir . Bu nedenle, ISO 9001 'den sorumlu olan ISO 176 Teknik Komitesi, revizyonunun gerekli olduğunu belirledi . Böylece, standart en güncel kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili kalır .

8. ISO 14001, ISO 9001 ile birlikte revize edildi. Değişiklikler her iki standardı kullanan kuruluşları nasıl etkiler? www.softexpert.com I S O 1 400 1 ISO 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015, her zamankinden daha çok uyumlu. Her iki standart Ek SL'de tanımlanan aynı yüksek seviyeli yapıyı kullanır. İki yönetim sistemi standardının dilinin yaklaşık% 30'u aynıdır. ISO 14001: 2015 Eylül / 2015'te yayınlandı.

14. Bir kurum neden “Risk Temelli Düşünce” yi benimsemelidir? www.softexpert.com Risk tabanlı düşünmeyi benimsemenin üç ana nedeni: • Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttırmak • Mal ve hizmet kalitesinin tutarlılığını sağlamak • Proaktif önleme ve iyileştirme kültürü oluşturmak

68. SE Test Test Yönetimi Genel Bakış Açıkçası, iyi bilgi yönetimi organizasyonların sorunsuz çalışması için çok önemlidir. Bilgi yönetimini geliştirmek için yöneticiler müşterilerini tanımalı, çalışanlarını tanımalı ve süreçlerini bilmelidir. Anketler bu bilgi boşluklarını doldurmak için en çok tavsiye edilen araçlardır, ancak aynı zamanda puanları / noktaları gerçek zamanlı olarak hesaplamak için de kullanılabilirler. SE Testi, yöneticilerin çevrimiçi testl eri yönetmesine, puanları hesaplamasına ve bunları hemen yanıtlayanlara sunmasına yardımcı olan bir yazılımdır. SE Testi, süreç verimliliğini iyileştirmek ve çalışanlara, yöneticilere ve paydaşlara yardımcı olmak için testler, öz değerlendirmeler ve değerl endirmeler üzerinde kolayca tasarlanması, dağıtılması, işlenmesi ve raporlanma sı için gereken her şeyi sağlar . Kontrol ve risk öz değerlendirmesi, çalışan değerlendirmesi, süreç doğrulama ve tedarikçi puanlaması - tüm bu iş ihtiyaçları tek bir çözümde bul unur , masraflı hataları azaltır, işlemleri kolaylaştırır ve genel yanıt verme yeteneğini arttırır. . Sezgisel bir arayüzle SE Testi, kullanıcıların birkaç dakika içinde bir test oluşturmasını ve yayınlamasını sağlar. Sorular, puanlar ve sayfalar eklenebilir ve test kullanıcı tercihlerine göre düzenlenebilir. SE Testing'in tüm SoftExpert Suite çözümleriyle güçlü bir şekilde uyumlu olması, kullanıcıların organizasyonel zorluklarla yüzleşebilmelerini ve basit silsli değerlendirmelerden çok daha fazlasını elde e debilmelerini sağlıyor. SE Test analizi aracıyla daha iyi bilgi ed inin ve daha iyi kararlar alın. Birleştirilmiş analizleri görüntüleyin ve derinlemesine bir analiz elde etmek için filtreler ve çapraz sekmeler oluşturun .

6. ISO 9001: 2008 sertifikalı kuruluşlar değişikliklerden nasıl etkileniyor? www.softexpert.com Şu anda ISO 9001 : 2008 tarafından onaylanmış olan şirketler, değişiklikleri dikkatlice gözden geçirmeli ve yeni şartlara cevap olarak KYS'lerinde değişiklikleri uygulamak için bir plan hazırlamalıdır .

56. SE İş Akışı Süreç Otomasyonu ile Çalışan Verimliliğini Artırma Genel Bakış Workflow Automation, “iş akışı” olarak bilinen süreci oluşturan görevleri, kaynakları ve dahili işlemleri otomatikleştiren bir teknoloji çözümüdür. İş akışı otomasyonu yazılımı kontrol etmek için yazılım kullanır, böylece tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır, verimlilik kazanır, hataları en aza indirir ve maliyetleri düşürür. İşinizin büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyonun artan verimlilik ve verimlilik katacağından emin olabilirsiniz. SE İş Akışı yazılımı iş akışlarını harekete geçiren insanları, süreçleri ve içeriği birleştirmeye, iş süreçlerini otomatikleştirmeye, izlemeye ve analiz etmeye yönelik araçlar sağlamaya yardımcı olur. Dinamik süreç yürütme sayesinde SE İş Akışı, günlük iş süreçlerini kurumsal uygulamalarla entegre ederek insan ve BT sistemlerinin paralel çalışmasını sağlar.. Esnek mimarisi sayesinde, SE İş Akışı, işin hızını arttırır, tam bir görünürlük sağlar ve şirkette ne olduğu, ne zaman gerçekleştiğini ve ne zaman gerçekleştiğini kontrol eder.

30. 01 Standart Raporlama Standart olmayan bir yolla izlenecek uygunsuzluğun ortaya çıkması için şarttır. SoftExpert çözümü, ilgili tüm bilgileri kayıt altına alarak, uygunsuzluklarla ilgili kapsamlı verilerin yakalanmasına ve standardize edilmesine yardımcı olur. 02 İnceleme ve Onay Uygunsuzluklardan elde edilen veriler genellikle sorunun ve sırasının önceliğidir. SoftExpert çözümü, gözden geçirme ve onay için ilgili sahiplere uygunsuzluklar yönlendirir. 03 S oruşturma Belirlenen problemlerin ya da risklerin kök nedenlerinin sistematik olarak araştırılması, bunların nüksetmesini önlemek için ge reklidir. SoftExpert çözümü, sorumlu personele araştırmacı görevler tayin eder ve diğerleri arasında Ishikawa, 5 whys dahil olmak üzere eksiksiz bir kök neden analizini destekler. 04 Düzeltici Faaliyetler Düzeltici faaliyetler, uygunsuzlukları çözmeyi ve / veya önlemeyi amaçlayan, sorun tanımlama ve soruşturmaya dayalı eylemlerden başka bir şey değildir. SoftExpert çözümü, ayrıntılı CAPA (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) planlarının oluşturulmasını ve izlenmesini optimize eder.

4. ISO 9001: 2008 ne kadar süreyle www.softexpert.com tanınmaya ve denetlenmeye devam edecek? ISO 9001 : 2008 kabul edilecek ve ISO 9001 : 2015 (Eylül 2018 'de beklenen) için üç yıllık geçiş döneminin sonuna kadar denetlenebilir . Tüm kuruluşlar, ISO 9001 : 2008 belgelerinin o l m a y a cağ ı , s o n tesl i m artık ta ri h i n e g e çe r li kadar yeni standarda geçmelidir.

16. Plan - Do - Check - Act (PDCA) hala yeni versiyonda ISO 9001 yapısının bir parçası mı? www.softexpert.com Yeni standart hala, Mayıs 2014 'te yayınlanan Taslak Uluslararası Standardın 8 . sayfasında yer alan PDCA döngüsü etrafında oluşturulmuştur . Ayrıca, yeni sürüm, süreç yaklaşımının anlamı hakkında daha açık bir ifadedir .

70. SE Vaka Vaka ve Uygunsuzluk Yönetimi Genel Bakış SE Olay, ürün ve süreç sorunlarının, tüm olay yaşam döngüsünü ilk rapordan inceleme, temel neden analizi, ortaya çıkan eylemler (CAPA) ve takip doğrulaması aracılığıyla izleyen ve yöneten entegre bir süreç aracılığıyla düzgün ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir yazılımdır. Etkinliğin SoftExpert olay yönetimi çözümü, olayların alınması için standart bir sistem kurar ve olayl arla ilgili işbirliğini kolaylaştıran ve soruşturmaların ilerlemesini izleyen olay yönetimi etkinliklerini otomatikleştirir. Sistem, ISO, FDA ve ITIL gibi ana çerçevelerin kilit unsurlarıyla uyumludur. Bununla birlikte, yapılandırılabilir iş akışları, form lar ve iş kuralları, sistemin kuruluşun benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabileceği anlamına gelir. Bazı uygulamalar şunları içerebilir. BT sistemi anomalileri ve bilgi güvenliği ile ilgili olaylar. Gelen malzemeler, bileşenler, parçalar ve bitmiş ürünler ile ilgili uygunsuzluklar. Deviations in manufacturing processes. • Performans yönetiminde varyanslar. • Potansiyel sorunları ve sistemik riskleri tanımlamaya ve azaltmaya yardımcı olmak için yakın eşyalar. • Zarar olayları. • Yasa, politika, prosedür, lisans veya

36. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu , paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya en kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modelleme ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını s ağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tab anlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartl ar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 1694 9, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

31. SoftExpert Aksiyon Paketi Sapmaları, CAPA'ları ve uygunsuzluğu etkili bir şekilde yönetin. SoftExpert Aks i yon Paketi olmayanların yaşam döngüsünü hızlandırır ve standartlaştırır. CAPA yönetimine giden uygunluk tanımlama, değerlendirme ve soruşturma. Çözüm, kurum genelinde uygunsuzlukların tespiti, yönetimi ve takibi için ortak bir çerçeve sunmaktadır. İlgili standartlar ve trendler hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlarken, endüstri standardı metodolojilerine dayanan uyumlu olmayan ve CAPA aktivite leri üzerinde çapraz fonksiyonel takım çalışmasını ve iletişimi kolaylaştırır. 05 Raporlama ve Metrikler Uygunsuzluk yönetim sistemi, hem iş süreçlerini hem de analitik yeteneklerini kullanarak derinlemesine analiz ve raporlamayı desteklemelidir. SoftExpert çözümü Uygunsuzluklara ve CAPA verilerine, istatistiklerine ve trendlerine gerçe k zamanlı görünürlük sağlar. 06 Sürekli İyileştirme Son adım, bir şeyi yönetmenin ve çevreyi değiştirmenin bir yolunu sağlamalıdır. SoftExpert çözümü, kuruluş genelinde standartlaştırılmış bir değişim kontrol sürecini zorlar. www.surecmerkezi.co m | info @s urecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

10. Kalite el kitabı hala ISO 9001: 2015 için zorunlu mu? www.softexpert.com ISO 9001 : 2015 , kalite el kitabı gerektirmez . Her kuruluşun göz önünde bulundurması gereken soru, kuruluşa faydalı olup olmadığına bakmaktır . 9001 : 2008 'de öngörüldüğü şekilde kullanılıyorsa - genel sisteme bir rehber veya yol haritası görevi gören yönetim sistemine bir giriş - daha sonra hepsinin bir anlamı vardır .

55. Özellikler SE Form yazılımının, kuruluşların form tabanlı süreçleri oluştururken ve sürdürürken karşılaştıkları temel zorluklardan bazılarını ele aldığı yer burasıdır. Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi SE Form, herhangi bir form tabanlı prosesi otomatik hale getirir ve kullanıcıları seçilmiş verilerle yönlendiren en iyi uygulama özelliklerini sunar. Daha hızlı geri dönüş için yönlendirme, bildirim, yükseltme ve onayı otomatik hale getirir. SE Formu web tabanlı olup, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler neredeyse her yerden form tabanlı süreçlere (yani , veri girişi ve doğrulama) katılabilir. Doğru Veri Yakalama Yeni formlar oluştururken veya mevcut olanları geliştirirken, şirketler doğru ve hızlandırılmış veri toplama için çeşitli ala n formatlarını kullanabilirler. Fare tıklaması ile kullanıcı, da ha önce girilen veri seçeneklerinin listesini sağlayan form alanlarına yazılan ortak yanıtları seçebilir. Bu, verilerin doğru girildiğinden emin olmanıza yardımcı olur. Form elektronik olarak imzalanabilir ve b asit veya karmaşık matematiksel işlemleri kull anarak verileri hesaplamak için alanlar ayarlanabilir. Bağlı Süreçler SE Form daha etkin ve verimli bir kalite yönetimi için farklı kalite süreçlerini entegre eder. Örneğin, bir değişiklik gönder im formu doğrudan bir süreçten diğerine bağlanan bir C APA formundan başlatılabilir. İlgili bilgiler otomatik olarak yeni forma girilecek, veri girişini azaltacak ve bilgilerin manuel aktarımında yaygın olan hatalardan kaçınacaktır. Dinamik , Akıllı Ve Interaktif Formlar Otomatik Formüller Ve Hesaplamala r W eb Servisleri Üzerinden Veri Girişi Mobil Cihazlar Üzerinden Yürütme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without p rior notice.

42. SE Denetim Denetim Programınızı Kolaylaştırarak Uygunluğu Sürdürün Genel Bakış SE Audit, şirketlerin geniş bir yelpazedeki denetim ile ilgili faaliyetleri, verileri ve süreçleri tek ve kapsamlı bir ortamda yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İç denetimler, operasyonel denetimler, BT denetimleri, tedarikçi denetimleri, risk / denetim denetimleri ve kalite denetimleri de dahil olmak üzere her tür denetimi destekleme esnekliğini sağlar . Ayrıca, denetim planlaması, çizelgeleme, standart denetim planlarının hazırlanması ve hazırlanması, veri toplama, yürütme, raporlar ve izleme dahil olmak üzere tüm denetim yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca işlevler sağlar. SoftExpert denetim yönet imi çözümü, esnek iyileştirme iş akışları, zaman takibi, e - posta tabanlı bildirimler ve uyarılar ve risk değerlendirme metodolojileri gibi gelişmiş kaynaklar sunar ve kuruluşların etkin denetim yürütme için en iyi uygulamaları uygulamalarına ve denetim sür ecinin riskle bütünleştiri lmesini sağlar. ve uyum yönetim sistemi. SE Denetim, sosyal sorumluluk, yönetişim, kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak için gereken kontrolleri sağlar; ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 190 11, ISO 13485, FDA ve diğerleri. Planlama Haz ı rl ı k Y ü r ü tme Sonu ç İ zleme

67. Özellikler • Bir süreç problemi olduğunda veya kontrol dışı olduğunda sinyaller. • Süreç kalitesini izler. • Süreç değişikliklerini yapacak mekanizma sağlar. • Ürün t oleransı ile kıyaslandığında süreç yeterliliğini (Cp, Cpk) ve işlem performansını (Pp, Ppk) destekler. • Birden fazla SPC çizelgesi aynı anda tek bir pencerede görüntülenebilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. • Bilinen elektronik tablo tarzı veri girişi ekranını kullanarak kolay veri girişi sağlar. • Verileri doğrudan ölçüm ve ölçüm cihazlarından alır. • Üretim kalitesi ve tutarlılığı için on - line ayarlamaları izlemek, tahmin etmek ve yapmak için gerçek zamanlı verileri kullanma olanağı sağlar. • Tüm kritik sistem bilgilerini denetimler ve düzenleyici bilgiler için tek bir kayıt dosyasında tutar. • Bir olay günlüğüne ihlal verilerini gönderir veya düzeltici eylemler, notlar ve atanabilir nedenler gibi bilgileri girmek i çin komut istemi operatörleri ni gönderir. Veri Koleksiyonu Koleksiyon Takibi Değer Karşılaştırmaları SPC Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

2. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 9001 standardının önemli bir revizyonunu yayınladı . Bu standart uluslararası olarak tanınır ve kalite yönetim sistemleri için ilkeleri tanımlar . İnceleme, Eylül 2015 'te sunuldu . ISO 9001 sertifikasına sahip olan kuruluşların yanı sıra bir kalite yönetim sistemi geliştirmek ve uygulamak isteyen kuruluşlar için bir takım önemli değişiklikler içeriyor . www.softe

64. Gage Seti Y ö netimi Kullanım SE MSA Ölçüm Sisteminize Kalite ve Güvenilirlik Sağlayın Genel Bakış SE MSA, yürütülen çalışmalarla ilgili tüm bilgilere anında ve basit erişim sağlayan, organizasyon, sınıflandırma ve araştırma araçları içeren çok kullanıcılı ve çok taraflı bir sistemdir. Çözüm, ölçüm sürecini analiz eder ve ölçüm sisteminin sonuçlarında değişikliklere neden olabilecek faktörlerin (insan, araçlar ve dış faktörler) anlaşılmasına olanak tanır. Sürekli iyileştirme s ağlayan bir sistemin kalite ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini sağlar. tekrarlanabilirlik ve tekrarlanabilirlik (R & R) çalışmaları bilgisi, ANOVA, eğilim, doğrusallık, kararlılık ve çapraz tablolama yöntemleri, sinyal tespiti ve analitik analizi. Çeşitli imalat sanayileri ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan SE MSA, şirketlerin ISO / TS 16949 gibi uluslararası düzenlemelere göre standartları standart hale getirip, doğru bir şekilde ölçmelerini sağlarken, maliyetleri ve riskleri azaltır ve bel irli süreçler ve ürünler için farklı analiz yöntemlerine uyarl ar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Bakım Kalibrasyon

21. Madde 5 - “Bina Liderliği”: artık tek bir yönetim temsilcisi değil www.softexpert.com Teknoloji ile ilgili düşünceler : Çözüm, süreç ve prosedürlerle ilgili tüm verilerin gerekli tüm tarafların erişebileceği merkezi bir konumda tutulmasını sağlayarak tüm şirketin görünürlüğünü kalite çabasına dahil etmeli ve kontrol etmelidir : • Merkezi bir sistem, bilginin şeffaflığını sağlayan kalite politikası için bütünsel bir yer • Politikayı belgeleyin ve paylaşın - bilgileri tutarlı bir şekilde kontrol edin ve yayınlayın

62. Gage Set Management K ullanım SE Kalibrasyon Ekipman Kalibrasyonunu Akıllı Şekilde Yönetme Genel Bakış SE Kalibrasyon, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak ve dünya çapında kabul edilebilirliklerini sağlamak için kalibrasyonları doğru şekilde yönetmek üzere tasarlanmış bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalib re etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek için mevcut en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kullanıcılar ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlıca erişebilir Son kalibrasyon ve kalibrasyon vade tarihini, önceki kalibrasyonların tarih ini, ekipman bakım ve onarımının ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. En önemlisi, SE Kalibrasyon, diğerlerinin yanı sıra ISO 9000/9001 Kalite Yönergeleri, QS 9000, ISO - ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Bakım Kalibrasyon

12. ISO 9001: 2015 yönetim temsilcisi hakkında ne diyor? www.softexpert.com Standardın revizyonu, yönetim tarafından atanan bir temsilcisinin şartını geri çekmiştir . Ancak bu role verilen sorumluluklar devam ediyor . Yönetim sisteminin hala bir temsilci ve bir sözcüye ihtiyacı var . Bu, bu kişinin otomatik olarak kalite yöneticisi olması gerektiği anlamına gelmez . İdeal olarak, bu sorumluluklar liderlik ekibinin bir üyesi ile paylaşılacaktır . Yönetim sistemi uygulandığında, bu kişinin rolü sürekli iyileştirmenin kolaylaştırıcısı olmaktır .

20. Teknolojinin uygun olduğu yer www.softexpert.com Madde 4 - “Organizasyonun İçeriği”: süreç bazlı bir kalite yönetim sistemi Teknoloji ile ilgili düşünceler : KYS, tüm politikaları ve prosedürleri sürdürmek için merkezi, ortak ve işbirliğine dayalı bir ortam sağlar . Esnekliğin önemli bir bileşen haline geldiği yer burası : • Çeşitli süreçlere uyum sağlama esnekliği ve belirlenen taahhütleri kaliteyle ve müşterilerle eşleştirme • İ ş gereks i n i m l e rini ve s t a n da r d ı n gerek s i n i m l erin i / is t e k ler i ni d es t ek l e y ece k i ş l ev s e l li ğ i geliştirir.

15. ISO 31000'de risk yönetimi gereksinimlerini karşılamak ISO 9001: 2015'teki risk yönetimi gereksinimlerini karşılar mı? www.softexpert.com Bir kuruluş, ISO 31000 'de tanımlandığı gibi bir risk yönetim sisteminin tüm gerekliliklerini ve ISO 9001 : 2015 'te risk temelli düşünme gereksinimlerini karşılamaktan daha fazlasını uygulayabilir . Standart tam bir risk yönetimi yaklaşımı gerektirmez, bunun yerine kuruluşun iş ortamını geniş anlamda ve karşılaştıkları potansiyel riskleri tanımlaması, anlaması ve dikkate alması gerekir . Bu bilgi ile birlikte, kuruluş bu riskleri ortadan kaldırmak, en aza indirmek ve kontrol etmek için bir yönetim sistemi tasarlamalı ve uygulamalıdır .

5. ISO 9001: 2015'in yayınlanması ve uygulanması için zaman çizelgesi nedir? www.softexpert.com Haziran/13 CD (Komite Tasla ğı ) Nisan / 14 DIS (Taslak Uluslararası Standart) Temmuz/15 FDIS (Son Taslak Uluslararas ı standart ı ) Eyl/15 Ya y ı n lanm ış Uluslararas ı Standart Temmuz - Ekim 2014: ÖD'ye gönderilen yorumlar Temmuz 2015: Nihai Taslak Uluslararası Standart FDIS yayımlandı Eylül 2015: ISO 9001: 2015 çıktı Eylül 2015 - Eylül 2018: Geçiş dönemi. Tüm güncel kayıtlar ISO 9001: 2008'e kadar bu tarihte 2015 revizyonuna geçirilmeli veya atılacaktır..

17. ISO 9 0 0 1: 2 0 1 5 DI S 'de Önl e y ici Faa l i y ete yeni yaklaşımı özetleyebilir misiniz? www.softexpert.com Kalite yönetim sisteminin temel amaçlarından biri, önleyici bir araç olarak hareket etmektir . Önleyici eylem kavramı, kalite yönetim sistemi gereksinimlerini formüle etmek için risk temelli bir yaklaşımla ifade edilir . Riskler ve fırsatların belirlenmesi ve ele alınması gerekmesine rağmen, resmi risk yönetimi veya belgelendirilmiş bir risk yönetimi süreci için herhangi bir gereklilik yoktur . Uygulama, düzgün bir şekilde uygulanan tüm yönetim sisteminin bir önleyici araç işlevi görmesidir .

24. Madde 8 - “Operasyonel Süreçler ”: operasyonlarınızı nasıl tasarladığınızı, kaynağınızı oluşturduğunuzu, üreteceğinizi ve izleyeceğinizi gösteren çerçeve. www.softexpert.com Teknoloji ile ilgili düşünceler : Süreçler en büyük bileşendir ve bir tasarım planı, tedarikçi değerlendirmesi veya uygun olmayan malzeme kriterleri oluşturmaktır, bilgilerin bir süreçten diğerine aktarılmasını sağlamak önemlidir : • Materyaller bütünü gibi tasarım bilgisini alacak, üretim ve tedarikçileri bilgilendirecek ve değerlendirilecek olası uygunsuz kriterleri içerecek bir teknoloji çözümü, sistemin izlenebilirlik, görünürlük ve kontrol sağlama yeteneğine dayanmaktadır .

7. Ente g re sistemim ISO 14001 ve OHS A S www.softexpert.com 18001 'in kullanımını da içeriyor . ISO 9001 'e yapılan değişiklikler sistemimi ve yeni gereksinimlere nasıl geçmem gerektiğini etkileyecek mi? Üç standart gözden geçirme durumu veya gözden geçirme aşamasındadır . Her standartta önerilen değişiklikler birden fazla standart kullananları dikkate almıştır . Gelecekte, kuruluşlar standartların bütünleştirilmesi için çok daha uyumlu ve kolaylaştırılmış bir süreç görecekler . Bununla birlikte, her standardın yayın tarihi farklıdır .

25. Madde 9 - “Değerlendirme”: geri bildirim ve düzenli değerlendirmenin önemi www.softexpert.com Teknoloji ile ilgili düşünceler : Şikayetler ve olumsuz olaylar gibi geri bildirimlerle müşteri verilerini toplayabilen ve bu veriler üzerinde harekete geçilmesine izin veren bir çözüm, müşterilere verilen kalite taahhüdünün yerine getirilip getirilmediğinin anlaşılması açısından hayati derecede önemlidir . Geri bildirim verilerini düzenlemek için merkezi ve toplu bir yolun bulunması şarttır ve otomatik bir KYS şunları sağlayacaktır : • Denetim çözümleri: sadece denetim sürecini değil aynı zamanda programlama sürecini de yöneten ve standartlaştıran bir çözüm. • İşbirlikçi raporlama ile ölçüm etkinliği: tasarım, üretim, dokümantasyon, eğitim, geri bildirim, denetimler ve ötesinden veri sağlayan bir çözüm.

65. Özellikler • Bir ölçüm sisteminin resmi gelişimine yardımcı olacak bir kılavuz sağlar. • Üretim süreci kabul edilebilirliğini tesis eder. • Laboratuar uygulamaları, kullanım yeri, ekipman türü vb. Gibi bir dizi veya kritere göre ekipmanı sınıflandırır. • Ölçüm işlemlerinin temel nedeninin nasıl bulunacağını ve araştırmaya dayalı nedenlerin nasıl keşfedileceğini gösterir. • Ekipman kalibrasyonlarıyla ilgili ö lçüm süreçlerini standart hale getirir. • Standart ölçüm veri toplama yöntemleri sağlar. • Çalışmaların yürütülmesi için belgelenmiş prosedürleri ve talimatları muhafaza eder. • Her bir ekipman türü için spesifik aralıkları ve analiz edilen özelliklerini tanımla r. • Belgeleri, takvimleri, istikrar çalışmalarını, önyargı, doğrusallık, R & R, ANOVA ve diğerlerini entegre eder. • Ekipman performansını, onarım ve bakımdan önce ve sonra karşılaştırır. • Grafikler, genlik, hatalar, histogramlar, doğrusallık ve diğerleri kull anarak tam analiz sağlar. MSA Veri MSA Sonuçlar Grafikler Msa Görevler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

26. Madde 10 - “İyileştirme”: Genel iyileştirmelerin desteklenmesi www.softexpert.com Teknoloji ile ilgili düşünceler : Bilgileri tek bir konumda kaydedebilmek kritik önem taşır . Organizasyon düzeltici bir eylem çıkartacaksa, uygunsuzluğa kadar izlenebilir olmalıdır . Bir uygunsuzluğun düzeltici ve önleyici bir eyleme bağlanması ve süreçte kesintisiz bir kapalı döngü oluşturabilmesi, verilerin kaybolmaması veya yanlış girilmemesini sağlayacaktır . • Son olarak, kuruluş iyileştirme alanlarını aramak için raporlama ve veri toplama yapmak istiyor . Tüm KYS üzerine sağlam bir raporlama sistemine sahip olmak, bilinçli kararlar vermek açısından kritik öneme sahiptir .

38. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamı na gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

29. SE Aksiyon Paketi İnovasyon ve Mükemmellik Uygunsuzluk Yönetimi Uygunsuzlukların yönetilmesinde mükemmelliğe ulaşılması Doğru adımları takip ederek, her bir faaliyeti en üst düzeyde verimlilik ve sürekli bir geliştirme sürecine yerleştirerek yürütme anlamına gelir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için doğru teknolojiyi desteklemek de önemlidir. İşleme veya uyumsuzlukları optimize ederek kurumsal performansınızı sürekli geliştirin. 01 Standart Raporlama Üzerinde kapsamlı verileri yakalamak ve standartlaştırmak için uygunsuzlukların S oruşturma Soruşturma görevlerini sorumlu personele atar ve temel neden analizini destekler. 04 Düzeltici Faaliyetler Ayrıntılı uygulamayı veya CAPA planlarını oluşturur ve izler. Sürekli İyileştirme 02 İnceleme ve Onay İnceleme ve onay için ilgili sahiplere uygunsuzluklar düzenler 03 05 Reporlar ve Metrikler Uygunsuzluklara ve CAPA verilerine, istatistiklerine ve trendlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar Kuruluş genelinde standartlaştırılmış bir değişim kontrol sürecini zorunlu kılar 06

60. SE Bakım Varlıklarınızın Yaşam Süresini En Üst Düzeye Çıkarın Genel Bakış SE Bakım, şirketlerin önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bakım görevlerini yönetmelerine olanak veren kolay ve ekonomik bir araçtır. Çözüm, çeşitli görevleri yerine getirmek için hata analizi ve önleme gibi araçları kullanır. Yöneticilerin bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmelerine, ekipman geçmişini ve trendleri izlemelerine ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri. En önemlisi, SE Bakım, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve risk leri azaltmalarına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 14000 ve ISO / TS 16949 gibi yönetmeliklerle belirlenen gere ksinimleri karşılamasını sağlar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Bak ı m program Y ü r ü tme E tki Do ğ rulama Hizmet talebi Ö nleyici Bak ı m

66. SE SPC Süreçlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Bakış SE İstatistiksel Süreç Kontrolü, performansı izlemek ve kalite ve karlılıkta sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmenizi sağlayan verileri kolayca toplayıp analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. SE SPC, istatistiksel işlem kontrolü için kontrol grafiklerini birincil araç olarak kullanır. Kontrol çizelgeleri, bir üretim veya iş sürecinin istatistiksel bir kontrol durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda proses kapasitesini analiz etmek ve sürekli süreç iyileştirme çabaları için ürün ölçümleriyle birlikte kullanılırlar. Çözüm, özellikle ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, eklediğinizde mimari değişikl iklerin gerekli olmadığı anlamına gelir. yeni kullanıcılar, süreçler, veri kategorileri, özel raporlar ve diğer SoftExpert modülleri veya yeni veri kaynakları ile entegrasyon. En önemlisi, SE SPC, kuruluşların genel kaliteyi g eliştirmelerine ve ISO 9000 Kalite Kılavuzları, ISO / TS 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik ile ilgili olanlar gibi artan düzenleyici uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili maliyet ve riskleri azaltmalarını sağlar. Kayıt tutma ve diğerleri. Zamanlanmış Görevlerin Dağılımı Veri Toplama Yetkilisi Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro T anımlar Ürünler ve Süreçler Ölçüm Kontrollü Özellikler Değerlendi rme Süreçler Olmayan - uyum kayıtları Sürekli İyileşme

22. Madde 6 - “Planlama”: risk yönetimi www.softexpert.com Teknoloji ile ilgili düşünceler : Sadece risklerin ölçülmesini tanımlamak değil, aynı zamanda onları kalite hedefi ile hizalamak ve daha sonra onları operasyonel bir perspektiften değerlendirmek için bir yola sahip olmak önemlidir . Bu, bir grafik üzerinde çizerek tehlikeleri ölçerek riskin hesaplanmasını sağlayan bir risk matrisi ile yapılır . Sonuçta ortaya çıkan şiddet ve frekans hesaplaması risk faktörü olur : • Operasyonel süreçlere dahil edilen risk matrisleri sadece riski hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek riskli olayların derhal iyileştirilmesini sağlar. • Bir çözüm, gereksinimlere / hedeflere göre kıyaslanmış ve yüksek riskli olaylara karşı harekete geçmenin bir yolunu sunan bir risk değerlendirme hesaplaması yapabilmelidir.

23. Madde 7 - “KYS'nizi Destekleme”: Kalite inisiyatiflerini destekleyen insanlar ve altyapı www.softexpert.com Teknoloji hususları : Bir teknoloji çözümü, gözden geçirme ve onay sürecinin etrafında, eğitim, değişim ve revizyon kontrol süreçleri ve periyodik gözden geçirmelerle bütünleşik bir işlevsellik oluşturacaktır . Bu öğe için belgelerin geliştirilmesi üzerinde işbirliği önemlidir : • Entegre bir belge kontrol ve eğitim sistemi. • Süreç, yeni bilgilerin dağıtıldığı ve tüketildiği insanların ve iletişimin eğitimini içerir. Bu hedefin çoğunu otomatikleştirebilmek, özellikle hedefin kaliteye daha açık, işbirlikçi ve şirket çapında bir bakış açısı yaratmak olduğu durumlarda kilit önemdedir.

40. SE FMEA Tasarruf Edin ve Organizasyon İyileştirme Hedeflerinizi Kolaylaştırın Genel Bakış SE FMEA, ürün ve süreçleri geliştiren, mühendislik iş yükünü azaltan, aynı zamanda yüksek riskli bileşenleri tanımlayarak, analiz ederek ve iyileştirerek makineleri ve kaynakların kullanılabilirliğini geliştiren güvenilir bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, her zaman öncelikler olarak kabul edilen nedenlerin altını çizen, ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergeler içeren raporları ve grafikleri göstererek, FMEA'da belirlenen hataları sürekli olarak izler. Ayrıca, o ayrıca ürün ve süreçler için tasarımların geliştirilmesine yardımcı olur, bu da daha fazla güvenilirlik, daha iyi kalite, artırılmış güvenlik, geliştirilmiş müşteri me mnuniyeti ve daha düşük maliyetlerle sonuçlanır. En önemlisi, SE FMEA, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 gibi düzenlemeler tarafınd an belirlenen gereksinimleri karşılamaktadır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir P roje Yöneticileri ve Teknik Kadro Planlama Ba ş ar ı s ı zl ı k Analizi Risk De ğ erlendir me Aksiyon Etki Do ğ rulama

46. Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Yazılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik ol arak bildirim gönderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçların projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşit li grafikler ve raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafından sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen ge rekliliklere uygundur. SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın Proje İ zleme Proje Planlama Faaliyetlerin Yürütülmesi Yürütmenin Doğrulanması Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir me Hizmet Talebi Talep Yönetimi

71. Genel Bakış • Merkezi olay kaydı ve dokümantasyonu. • Olayların manuel olarak kaydedilmesi ve aynı zamanda gelen iş akışlarının otomatik tetiklenmesi. • Önceden yapılandırılmış kurallara göre yetkili kullanıcılara yönlendirmeyi gözden geçirin ve analiz edin. • İş akışı yeteneklerini kullanan otomatik araştırma süreçleri, görev atamaları ve hatırlatıcılar. • Uygun personele otomatik olarak uyarı ve bildirim göndermek. • Trend analizi için anal itik ile olay verilerinde gerçek zamanlı görünürlük. • Tanımlanmış tırmanma yollarına sahip yanıt ve çözüm SLA'ları tanımlayarak zamanında kararlar. • Kapatma tanımlanarak tekrarlanan olayların oranı azaltıldı. • Uyum raporlama ve denetimleri için kayıt eylem leri kaydeder. • Standart veri girişi formları kullanılarak garanti edilen veri tutarlılığı. • Tesislere, teknolojilere, süreçlere, ürünlere, varlıklara ve projelere bağlanan olaylar. • Çeşitli konfigüre edilebilir raporlar ve çevrimiçi portallarla olayların izlenmesi. Olay Kaydı Olay Önceliklendirme Etkinlik Yürütme Olay Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

11. Ek SL nedir? www.softexpert.com Ek SL, tüm yönetim sistemi standartları için evrensel bir üst düzey yapı, özdeş çekirdek metin ve ortak terimler ve tanımlar sağlamak amacıyla ISO tarafından yaratılan üst düzey bir yapıdır . Birden fazla yönetim sistemi standardına uymak zorunda olan organizasyonları kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Ek SL'nin 84 şartı ile sonuçlanan toplam 45 “olacak” ifadesi bulunmaktadır . Bu arada, Ek SL'deki “SL” hiçbir şey ifade etmiyor . Bu sadece ISO’nun numaralandırma şemasının bir parçasıdır .

52. SE Eğitim Yete nek ve Fırsat Arasındaki Uçurum Köprü sü Genel Bakış Eğitim, herhangi bir iş geliştirmenin temel taşıdır ve çalışanlar için güçlü bir eğitim süreci, iç prosedürleri geliştirmek isteyen şirketler için değerli bir araç olabilir. Bununla birlikte, bir miktar organizasyon ve erişilebilirlik olmadan, eğitim dokümanları, yöntemleri ve alıştırmaları yol kenarına düşebilir ve bu programların etkinliği zarar görebilir. . Organizasyon için eğitim gereksinimlerini yönetmek, genellikle bir düzine e - tablo, kağıt parçası ve ayrı bir dosya dolabını içeren bir yönetim kabusu olabilir. Yöneticiler, eğitim görevlerini ve çalışan sertifikasyonlarını izlemek için kağıt kayıtları veya elektronik tablolar kull andıklarında, yeniden eğitme sırasında ya da istem dışı olarak önemli adımları atlamak için daha yüksek bir potansiyel olabilir. SE Eğitimi, bir şirketteki eğitimin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. İç ve dış eğitimden kaynaklanan maliyetlerin izle nmesi, eğitim odalarının ve görsel - işitsel materyallerin rezervasyonlarının takibi ve şirketteki mevcut kaynakların optimize edilmesi dahil olmak üzere şirkette gerekli eğitimin periyodik olarak planlanmasını garanti eder. SE Eğitimi, şirketinizdeki çalışa nların sürekli iyileştirilmesini, artan üretkenlik ve sürekli yeni fikirler üretmesini sağlayarak, kurumsal bağlamda rekabet edebilirliğin ve karlılığın artmasını sağlar . Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Pozisyonlar ı ve Dersleri tan ı mlar Tarifeler E ğ itimleri E ğ itim Y ü r ü tme E ğ itim Verimlili ğ i De ğ erlendirmesi Performans De ğ erlendirmesi

13. “Risk temelli düşünme” nedir? www.softexpert.com Risk temelli düşünce, yeni standarttaki en önemli değişikliklerden biridir . ISO'nun önceki versiyonlarında, kalite ekibi insanları, tekrarlamalarını önlemek amacıyla, önleyici faaliyetler aracılığıyla, sorunların üstesinden gelmekten sorumluydular . Sorun şu ki, kalite ekibi her zaman organizasyonun makro düzeydeki sorunlarını etkileyen ve sürekli iyileşmeyi tehlikeye sokmayan bir problemdi .. Yeni versiyonla birlikte, ISO, liderlerin katılımıyla ilgilenmekte, planlama aşamasında ve strateji tanımında zaten risk düşüncesini getirmektedir . Daha önce analiz edilen her şeyle amaç, sürecin risklerinin zaten kontrol altında olmasıdır . Potansiyel memnuniyetsizlik veya süreç hatalarını önceden tespit ederek ve bunlarla uğraşarak, müşterilere ulaşma problemleri önlenir .

39. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluştu run. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakala yın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıld ığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların a nında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunla r veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politi kalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay yönetimi yetenekleri ile risk ve gereksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor ve rin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın. . Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

63. Özellikler • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontrollerini geri çağırın. • Freka nsa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yapmak. Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kalibrasyon Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

61. Özellikler • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları içere n her türlü belgeye bakım faaliyetlerini bağlar. • Bakım faaliyetlerini, ekipman muayene noktaları tarafından belirlenen koşullara göre kontrol eder. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • İnsan, malzeme ve finansal kaynakların kull anılabilirliğine göre bakım faaliyetleri planlanır. • İş emirlerine göre insan, malzeme ve mali kaynak tüketimini planlar, kaydeder ve takip eder. • Ekipman duruş süresini ve bakım için harcanan süreyi kaydeder. • Stok seviyesine, tüketim tahminine ve mevcut sto ğa göre malzeme edinimini tanımlar. • Ekipman iş emirleri hakkında geçmiş bilgileri muhafaza eder ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır. • Parçaların ve malzemelerin tüm giriş / çıkış olaylarını, teklifleri ve satınalma siparişlerini kaydeder. • Bakım maliyetlerini otomatik olarak hesaplar ve bunları çalışma düzeni, ekipman, teknisyen, parça, maliyet merkezi, bakım ekibi ve daha fazlasına göre sıralar. • Ekipmanlardaki arızaları analiz etme k için araçlar sağlar, yöneticilerin kusur ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici eylemi belirlemesi sağlanır. • Gerçekleştirilen planlanmış ana sayfalar ve grafikler - Gerçekleştirilene göre planlanmış - bakımın ana göstergelerini gösterir. Bakım Çizelgeleme Bakım Görevleri Etkinlik Programı Asistanı Göstergeler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

57. Özellikler İş Akışı Otomasyonu • Üretim ortamında iş akışlarını otomatik hale getirir ve denetler, süreç görevlerini doğru takıma, rol veya kişiye uygun zamanda atar. • İşbirlikçi ve geçici insan etkileşimini otomatikleştirerek bilgi paylaşımını geliştirir. • Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini yerine getirmek için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zoru nlu kılar. • Bilgi girişi için kullanıcılara standart tabanlı bir elektronik form arayüzü sunar. • Entegre aranabilir belge yönetimi ile içeriği yönetir ve sunar. • Görevlerin yetkilendirilmesi ve süreç çizelgelemesi dahil olmak üzere tam görev yönetimi sa ğlar. • Web servisleri ve standart API'ler, üçüncü taraf uygulamaları ile sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır (ör. ERP, CRM, Office ). • Süreç akışlarına entegre edilmiş karmaşık karar kuralları. İş Akışı İzleme • BAM (İş Etkinliği İzleme) yeteneklerini ve herhangi bir kullanıcı veya rol için kritik olayların yapılandırılabilir uyarılarını sunar. • Düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), beklenmedik iş akışları, yürütücüleri veya kuralları temel alarak otomatik yükseltme başlatan olay tetikleyicileri oluşturu r. • Sürecin herhangi bir aşamasında devam eden bir işin gerçek zamanlı izlenmesi. • İşlem yöneticilerinin istisnaları işleme dahil süreç akışlarını anında değiştirmesine izin verir. • Kullanıcıların belirli bir süre boyunca başlatılan, tamamlanmış ve deva m eden iş akışlarının (iş yükü) toplam sayısını görmelerini sağlar. • Katılımcıların çalışma ödevlerini bir akış diyagramının parçası olarak görmelerini sağlar, böylece çalışan işlerin durumunu ve bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirler.. İş Akışı Analiz ve Optimizasyon • İş akışı yöneticilerinin, kapsamlı bir önceden yapılandırılmış raporlar kümesiyle üretkenliği ve iş yüklerini analiz etmesi ne izin verir. • Analytics yetenekleri, iş kolu raporlamasına olanak tanır ve işletme kullanıcılar ının kurumsal iş akışı bilgilerine erişmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur. • Yöneticilerin verileri incelemesi ve farklı açılardan “dilimleme ve zarlaştırma” yapmalarını sağlar. • Dinamik hesaplama ve gerçek ve hedef değerler arasındaki karşılaştırmayı sunar. • Hand - off'ları azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Tüm süreç örneklerinin (iş akışlarının) aynı kuralları takip etmesini ve süreç modeline uymasını sağlayarak yöneticilerin s üreçleri sürekli iyileştirmesini sağlar. Süreç Akışı Aktivite Yürütme Aktivite Yürütme Süreç İzleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herei n may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

18. ISO 9001: 2015 tarafından gerekli olan FMEA ve Kontrol Planları mı? www.softexpert.com Çok değerli araçlar olmasına rağmen, ISO 9001 : 2015 tarafından FMEA ve Kontrol Planları gerekli değildir . Organizasyonlar, bu araçları gereksinimlerini karşılamak için yaklaşımı olarak kullanabilirler . Uygun bir şekilde geliştirilen Kontrol Planları, bölüm 8 için birçok gerekliliği yerine getirecektir . FMEA'lar, bölüm 6 'da gerek duyulan risk alanlarını tanımlamak için yararlı bir araçtır . Ancak, kuruluşlar, sadece iş için değil, tüm yönlerini kapsayacak şekilde yaklaşımı genişletmelidirler . üretim süreçleri .

33. Takım İş Akışı Teknolojisi Planlama Yürütme İzleme Takım İş Akışı Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Özellikler SE Eylem Planı, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluş için toplam esneklik sunar: Yapılandırma • Özel alanlar, kontrol listeleri, takımlar, sorumluluk yolları, kimlik maskesi ve aktivite ve eylem planı kategorizasyonu. Yönetim • Eylem planı kaydı için 5W2H formu • Daha doğru yürütme tarihleri için faa liyet bağımlılığı yapılandırmasına sahip Gantt grafiği. • Eylem planı şablonları. • İlk etkili olmadığında yeni bir eylem planını veya yeni bir aktiviteyi (bağlantılı) ilişkilendirmeyi sağlar. Görünüm • Faaliyetlerin kontrol paneli: • Benim aktivitelerim. • Ekibimin faaliyetleri. • Eylem Planı izleme ve kontrolü. • İzole Faaliyetler izleme ve kontrol. • Grafikler ve grafikler: Gantt, çubuklar, yatay çubuklar, Pareto ve pizza. • SE BI arayüzüyle özel raporlar ve grafikler. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaime r: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the o ffer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

41. Özellikler • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kada r görüntüler ve otomatik olarak FMEA formunu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk öncelik numa rasını (RPN) ve kritik puanların analizini otomatik olarak hesaplar. • Çeşitli e - tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan çizelgeleri kullanarak tek bir veya bir grup FMEA için katmanlaştırma ve sıralama sıralaması. • Önleyici ve düzeltici eylemleri otomatik olarak ilgili kullanıcılara gönderir. • Geleneksel çalışma sayfası formatında, sezgisel hiyerarşik ağaç görünümünde veya filtrelenmiş listelerde FMEA verilerinin görüntülenmesi. • Kuruluşa göre ciddiyet, olay ve saptama değerlerinin tanımları için önceden tan ımlanmış metne izin verir. • Ürün veya süreç, yürütme süresi, arıza modu, etki, neden, kontrol, müşteri veya tedarikçi ve daha fazlası gibi bilinen herhan gi bir bilgiyle FMEA süreçlerini bulur. • Çok çeşitli elektronik dosyaların metinler, elektronik tablolar, çizimler, diyagramlar gibi FMEA süreçlerine bağlanmasına izin verir. • Ürün ve süreçlerdeki yaygın hatalar, önleyici / düzeltici eylemlerin hacmi ve etkinliği hakkında bilgi içeren yönetim raporla rı oluşturur. • Kullanıcı tarafından erişim haklarının yapıland ırılması ve bireysel şifre koruması ile çoklu kullanıcı sistemi. • Formda tamamlanan her alan hakkında ek yorumlar için metin girişi ve ayrılmış alanlar için sınırsız alana sahip FMEA formları oluşturur. FMEA Yapısı FMEA Yönetimi Top Rpn Fmea Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

53. Özellikler Eğitim Planı • Eğitim kurslarının ne, kim, ne zaman, nerede, nasıl ve nedenini belirler. • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanmış olan derslerin listesini tamamlamak için görüntülenir. • Organizasyonun eğitim maliyetini yöneti r ve eğitim ile ilgili maliyetin tam bir görünümünü elde eder. • Eğitimin tamamlandığını doğrulayın ve bilgileri, sertifikaları ve katılım onayını saklayın. • Eğitim İhtiyaç Analizi matrisi ile eğitime ihtiyaç duyan çalışanları ve ne tür bir eğitim gerektiğini belirleyin. . Kurs Yönetimi • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığ ını belirler. • Aşırı yetenekleri ve darboğazları tespit etmek ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak i çin kaynak tahsisini yönetir. • Yetkili öğretim elemanlarını temin etmek için eğitmen - eğitim listesini yönetir. . Etkinlik Değerlendirme • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir. • Katılımcıların belirli bir eğitim programına yönelik tutumlarını analiz eder. • Eğitimi değerlendirir ve daha odaklı olması gereken eğitmenleri belirler. • Eğitime devam ederek çalışanların eğitime katılacağını doğrulayın. • Sağlanan eğitimden kur uluşa gerçek ve anlamlı bir fayda sağlar. . TNA Matrix X Çalışanı Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitim Programı Eğitim Etkinliği www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

43. Özellikler SE Denetim ana özellikleri şunlardır: • Kuruluşun denetimiyle ilgili tüm verilerini güvenli ve merkezi bir sistemde saklayın ve yönetin. • Çoklu denetimlerin, dene tçilerin ve denetim türlerinin kolay ve etkili yönetimi. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • Denetçilere dayalı denetçiler planlaması (Baş denetçi). • Denetim görevlerini, gerekli kontrol faaliyetlerine ve kapsanan risklere bağlaya bilme. • Süreçler, alanlar / departmanlar, ürünler, varlıklar, projeler ve denetimlerin kapsamı olarak kontroller. • Denetim görevlerinin basitleştirilmiş girdileri (denetim sayfaları, öneriler ve eylem planları). • Operasyonel ekipleri tavsiyeleri görmek ve eylem planları hazırlamak için etkinleştirmek. • Denetçilerin eylem planlarını izlemelerini sağlama. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Denetim planı onayları, denetim planı onaylandıktan sonra otomatik olar ak yapılır. • Atanan kullanıcılara otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri göndermek ve yöneticilerine iletmek. • Çevrimdışı çalışmak için denetim kontrol listelerini indirin. • Adım adım temel neden analizi ile tam inceleme. • Denetim sürecine dahil olan eletron ik dosyaları veya belgeleri ekleyin. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. • Her denetlenen gereksinim için en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, uyuşmazlıklar, olumlu ve olumsuz noktalar, önerile r, son uçlar, sonuçlar ve puanlar. • Otomatik rapor oluşturma. • Tamamlanmış kontrol listeleri ve ilgili eylem kalemlerini içeren denetim raporu. • Denetim raporunun otomatik çevrimiçi dağıtımı. Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim Takibi Denetim Verileri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depen d on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

49. Özellikler Raporlama • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • Çok çeşitli grafikler. • Bilgi Excel'e aktarılabilir. • Grafikler PNG'ye ve diğer uzantılara aktarılabilir • Hücre kurallarını vurgulama. • Özelleştirilmiş hücre stilleri ve formatı. • Web ve masaüstü raporlaması (portallar). Analitik • Matkabın ve Yuvarlanın (Bilgileri yakınlaştırın ve / veya kökeni tekrar merkezden uzaklaştırın). • Döndür, dil ve zar (Bilgi almak için esneklik). • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Sınırsız bilgi geçişi (satır x sütun). • Pivot alanlarını kullanıcılara göre yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak. • Verileriniz için otomatik hesap özeti. Varsayılan olarak SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG'yi destekler. • Otomatik olarak satır alanları ve sütun alanları için toplam ve genel toplamı hesaplayın. • Sıralama, filtreleme, sıralama, grup gibi analitik özellikler . • Profili kaydetme ve geri yükleme. Veri Entegrasyonu • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Sihirbaz tabanlı işlevsellik, birden çok veri kaynağını ve birden çok dosya türünü destekler. • Kaynak veriler bir SQL birleştirmesinde birden çok tablodan seçilebilir. • Tek bir arabirim, tek bir meta veri, tek bir kod tabanı ve tek bir sunucu işlemi ile sağlanan tüm altyapı. • Her analiz için güvenlik ya pılandırması. Analiz Paneli Sihirbazı Güvenlik Yapılandırması Analiz Grafikler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

37. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çalışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme arac ı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılı r veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar ist atistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal iç erik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak i ş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi ( VAC ) İş Süreci Modelleme ( BPMN ) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

47. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek. . Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Perf ormansını Katma Değer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontrol edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eyle mler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve fatural ama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin. . Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılabilirliğe, işlevlere, becer ilere ve yetkinliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalanmasını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılma mış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın . Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hatları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje maliyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • K arlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe sistemleri ile entegre. . Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this ma terial is subject to change without prior notice.

58. SE Varlık Varlık Yönetimi Genel Bakış Önemli makineleri, bilgisayar araçlardan masa ve sandalyelere - - SE Varlık bir kuruluş Her şirketin varlığın ayrıntıları yönetmek ile yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır mümkün olduğunca uzun için çalışır vaziyette tutarak ve belirli bir iş için doğru ekipman seçme ve onu iyi organize edilmiş bir şekilde değiştirerek mümkün olduğunca az kesintiye yol açıyor. Çözüm, varlığın hizmet çizelgelerinin, konumunun, doğrulamanın, kullanımının, bakımının ayrıntılı kayıtlarını muhafaza eder ve ayrıca kategorileri, durumu, durumu, özel nitelikleri ve diğer birçok alana göre varlıkları anında listelemenize ve düzenlemenize olanak veren güçlü arama yetenekleri sağlar. Ek olarak, SE Asset, varlıkların kullanılabilirliği ve kullanımı arasındaki dengelerin gerçek anlamda stratejik dengelenmesini sağlamak için kurumsal iş sistemleriyle bütünleşmektedir. En önemlisi, SE Varlık uluslararası standartlar ve düzenlemelere göre kurulmuş gereklilikleri zoals karşılayan ISO 9000 Kalite Yönergeleri, FDA 21CFR Bölüm11 Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları ve diğerleri. Özellikler • Varlık kayıt larını, kullanım için uygun hale getirilmeden önce onay süreciyle gön derir ve uygunluğu artırır. • Sistem yöneticileri, her kullanıcı veya kullanıcı grubu için hangi varlık kategorilerinin görülebileceğini tanımlayabilir. • Rutin bakım gerektiren tüm varlıkları izler. • Varlık onarım yanıtını izler. • Varlık check - in ve check - out kaynakları sağlar. • Varlıkların tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir. • Kullanıcıların kendilerine hangi araçların verildiğini belirleyen izler. • Ödev ve iade bilgilerinin tarihi ve saati de takip edilir. • Kullanıcıların şirketin envanterini, bakım ve onarım geçmişlerini, iş emirlerini, maliyetlerini vb. • Analiz etmesine olanak veren çeşitli esnek ve güçlü raporlar sunar. • Ekipman / parça değişt irme aralıklarını izler. • Ekipmanın çalışma süresini ve duruş süresini izler. • Şirketlere, kullanım kılavuzları, yapılandırma ayarları, kira sözleşmeleri, garanti sertifikaları ve varlık resimleri gibi varlıklarla ilgili tüm belgeleri kontrol etmelerini sağlar. • Özelleştirilebilir Kanban sistem portalımızı kullanarak etkinlik yürütme işlemini gerçe kleştirin.

69. Özellik ler Dinamik ve ilgi çekici testler oluşturma ve tasarlama • Test şablonları oluştur • Mevcut testleri klonla • Tek yanıt, çoklu yanıt ve serbest metin dahil olmak üzere çoklu soru stilleri • Doğru cevabı tanımlayın • Puan cevaplama seçenekleri • Tasarım ve markalamayı özelleştirme • Soru ve cevap etiketleri için metin yerine resimler kullanın • Arka plan görüntüleri uygula Bilgi topl amak ve yanıtları kolaylaştırmak • Otomatik test e - posta davetleri planlayın • Test programlarını online yönetin - davetler ve panell er • Başlangıç ve bitiş tarihlerini otomatikleştir • Kısmi yanıtları kaydet • Sonuçların kritik analizini sağlayın • Ekran sorularının rastgele seçilmesi • Otomatik veya manuel düzeltme Güçlü analiz ve raporlama • Dinamik ve esnek raporlar üretin • Test sonuçlarının a nlık bir özetini görüntüleyin • Analitik araçlarla verileri basitleştirin • Çevrimiçi analiz ve raporları paylaşın • Ekran sonuçları grafiksel olarak • Verileri PDF, RTF ve diğer formatlara aktarma Soru Tipi Test Yürütme Bireysel Düzeltme Değerlendirme Sonucu www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeu p of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

32. SE Aksiy on Plan ı Görevlerin Ve Eylem Planlarının Planlanmasını, Yürütülmesini Ve Izlenmesini Optimize Edin Genel B akış Her türden kuruluş, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini kontrol ederek ses performansını ortaya koymak ve göstermek için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle, bir şirketin tüm görevlerini ve eylem planlarını tek bir birleşik birim olarak yönetmek, genel başarıda kritik b ir unsurdur, hedeflerine ulaşma stratejisini çizerler. " 5W2H ", yazılı bir iş planı için en çok kullanılan araçlardan biri olmuştur ve kuruluşlara yalnızca planın oluşturduğu faaliyetleri açık bir şekilde tanımlamakla kalmamakta, aynı zamanda uygulama ilkelerinden bu yana hedeflere ulaşmak için hesap vermeyi de sorumlu tutmaktadırlar. Aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içerir: Types Questions Descriptions Konu Ne ? Tam olarak ne yapman gerekiyor? A maç Wiçin ? Bu eylem neden görüşünüze ulaşmakta kritik öneme sahiptir? Neden sadece atlamıyorsun? Lokasy on Nerede ? Eylem nerede gerçekleşecek? Başka hangi yerler var? Sıra Ne Zaman ? Bu eylem ne zaman başlamalı (ve bitmeli)? İlgili eylemlerin ne zaman başlatılması ve tamamlanması gerekiyor? İnsan Kim ? Bu eylemin sorumluluğunu üstlenen en iyi kim? Burada başka kim var? Metod Nasıl ? Bu eylem nasıl aktif hale getirilecek? Maliyet Ne Kadar ? Bu girişim ne kadar mal olacak? SE Eylem Planı, organizasyonların, ilk rekordan onayına kadar, takım iletişiminin sürdürülmesini ve planlamanın, yürütmenin ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinin merkezi kontrolüyle işbirliğinin geliştirilmesini sağlayarak kuruluşların tüm Eylem Planı yaşam döngüsünü etkin bir şekilde düzenleme lerine yardımcı olma konusunda en iyi araçtır. . Kullanımı kolay ve esnek uygulama, görev yürütme hızını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır. Aşağıdakiler SE Eylem Planı'nın kullanılmasıyla elde edilen başlıca faydalardan bazılarıdır: • Aktivitelerin ve eylem planlarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi konusunda daha fazla esneklik. • Alınan kararların optimize edilmiş hızı, kalitesi ve uygunluğu. • Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin artan verimliliği ve verimliliği. • Artan iyile ştirme fırsatları miktarı belirlendi. • Optimize edilmiş iş performansı. • İlgili herkes için bilgi dolaşımındaki çeviklik. • Kurulum, entegrasyon, eğitim ve bakım ile maliyetleri azaltın. • Belgelerin yazdırılması ve dolaştırılması için daha az gereksinim. • Olaylara ve diğer hayati bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli erişim.

34. SE Dö küman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ından fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sah iptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şi rket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimi ni etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal y önetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture K e nowledg Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Source Business Process Management

35. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sa hip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks , SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörl eri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetme k • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgil i çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başın a, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için fi ligran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonr aki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

19. “ Be l g e l e r ” , “ K a y ı t l a r” v e “ Be l g eler ” , “Belgelendirilmiş Bilgi” lehine kaldırılmıştır . Standart, bu alanlara alternatif yaklaşımları kabul etmede daha kapsayıcı olmaya çalışmaktadır .. “Ürün” e yapılan tüm referanslar artık “ Ürünler ve Hizmetler” i okuyacaktır . Bu durum zaten uzun süredir devam ediyor, çünkü ISO 9001 : 2008 'in 3 . maddesinde “Ürün” ifadesi nerede olursa olsun Servis anlamına da gelebilir . ” . “ Yönetim Sorumluluğu ”“ Liderlik ” oldu . Yönetimin, sadece bu faaliyetleri yerine getirmekten ziyade örnek ve katılımla yol göstermesi gerektiği kavramını iter . “ Sürekli İyileştirme ”,“ İyileştirme ” adı verilen daha büyük bir bölüme dönüşmüştür . Sürekli İyileştirmenin kalite sistemindeki gelişimin tek yönü olmadığı kavramını desteklemektedir (iyileştirme ayrıca atılımlar, reaktif değişiklikler ve yeniden yapılanmalarla da karakterize edilebilir) . “ Tedarikçiler ” artık “ Harici Tedarikçiler ” olarak anılıyor . Bu, hizmet organizasyonlarına daha iyi uyum sağlamak için tasarlanmıştır . Terminolojide anahtar değişiklikler www.softexpert.com

27. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakkında SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı n ı m ü kemmelle ş tirmek, kurumsal y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü recini iyile ş tirmek i ç in gerekli ve etkili çö z ü mlerdir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla şı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ış mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n t ü m seviyelerde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar .. 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m üş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula şı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğı ile m üş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum d e ğ er el d e e tmel e r i n i s a ğ lamak i ç in t ü m çö z ü m l er i ç i n b a r ı n d ı rma, uy g ulama, s a t ış so n ras ı des t ek ve d o ğ r u lama hi z m e t l eri sunmaktad ı r.

44. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar . En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar . Tam bir performans yaşam döngüsü . SE Performansı, şirketlerin bir stratejiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir . SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir yerde yönetir . Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur . Odak ister operasyonel , ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derece esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar . . Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler, kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji oluşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip edebilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir İç ve D ış Analiz Stratejik Pl an l a maa G ö sterge İ zleme performans D e ğ erl e nd i r me Operasyonel

51. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kriti k v e genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar v e e ğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

45. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sistemlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

50. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır : hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar . Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur . Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur . Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler . Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır . Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi . SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür . Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir . SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar . Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerl e n d i r me Planı Yürütme Değerl e n d i r me Planı Yetkinliklerin De ğ e r l e nd i r i lm e si Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

Görünümler

 • 509 Total Views
 • 402 Website Views
 • 107 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 13 www.surecmerkezi.com
 • 3 178.211.55.61
 • 3 surecmerkezi.com