Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi - PLM

SoftExpert PLM, şirketlerin ürün yaşam döngüsünü, tasarım, tasarım ve üretimden hizmete kadar verimli ve maliyet etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan ekonomik, kullanımı kolay ve web tabanlı bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımıdır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Ürün Gerçekleştirme Süreci Proje Kontrolü Ürün Tanımı Belge Görüntüleme Başarısızlık Analizi Muayene Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. Mevcut Durum Ürün geliştirme ekiplerinin karşılaştığı zorluklar arasında küreselleşme, dış kaynak kullanımı, kitlesel kişiselleştirme, hız lı yenilik ve ürün izlenebilirliği bulunmaktadır. Ek olarak, kuruluşlardan daha az kaynakla daha fazlasını yapmaları isteniyor; Ürün yaşam döngüsü sıkışırken ürün karmaşıklığı artmaktadır. Dahası, rekabetçi olmak için, üreticiler sadece ürün inovasyon hızını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda maliyetleri sıkı bir şekilde yönetirken ve kaliteden ödün vermeden piyasaya sürmeyi de hızlandırır. Yeni ürün geliştirme zorlukları, ürün çoğalması, tüketici bilinci, hızlı hareket eden tüketici eğilimleri ve değişen hükümet düzenlemeleri gibi dış faktörl eri de içerir. Aynı zamanda, üreticiler artan sayıda standart ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Aynı derecede önemli olan, küresel ürün geliştirmeye olan ilgi giderek artmakta, dağıtılmış süreçler, işbirliği ve küresel veri yönetimi için yeni talepler ge tirmektedir. Çözüm SoftExpert PLM, şirketlerin ürün yaşam döngüsünü, tasarım, tasarım ve üretimden hizmete kadar verimli ve maliyet etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan ekonomik, kullanımı kolay ve web tabanlı bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazıl ımıdır. SoftExpert PLM yazılımı, yöneticilerin ürün geliştirme, yönetim, tasarım ve üretim konularında daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olmak için kurum genelinde verileri kullanabilir. Ürün yaşam döngüsünün her aşamasının optimizasyonunu geliştirir, daha yüksek kaliteli ürünler yaratır, yeni ürünleri daha düşük maliyetle daha az zamanda çalıştırır ve kazancı maksimize eder. Çözüm, kullanıcıların ürün kayıtlarının tasarım, üretim, satın alma, kalite / test ve hizmet özellikle rini tanımlamak için gerekli tüm verileri atamasını sağlayan eksiksiz bir veri yönetim sistemi sağlar . Ürün verileri herhangi bir ürün nesnesi Ü rün Yaşam Döngüsü Yönetimi - PLM

2. (parçalar / bileşenler, belgeler, Malzeme Listesi [BOM], makineler / araçlar, maliyetler, özellikler, vb.) Ile tanımlanabilir. SoftExpert PLM yazılımı, tüm ürün değişikliklerini yönetir ve tüm tarihsel değişiklikleri detaylandıran eksiksiz bir denetim izini sunar. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi için SoftExpert yazılımı ile şirketler, ERP sistemi ve CAD yazılımı ile sıkı entegrasyonu teşvik edebilir, en önemli ürün bilgilerine (derlemeler, parçalar, çizimler, vb.) Zamanında ve şeffaf erişim, mühendislik değişikliklerini izleme ve CAD tasa rım objeleri ve ürün yapısı arasındaki uygun ilişkiler. BT yöneticileri, mevcut ve gelecekteki CAD araçlarından tek bir CAD sistemine taahhüt vererek fedaka rlık yapmadan faydalanabilirler . SoftExpert PLM risk yönetimi, ürün kalitesi (FMEA ve SPC araçları d ahil), süreç yönetimi, güvenilirlik, proje yönetimi, değişim yönetimi, tedarikçi yönetimi ve belge yönetimini, ürünün tanımına ve yaşam döngüsüne önemli ölçüde entegre olan, tek ve birleştirilmiş bir çözüm olarak. Yöneticilerin, merkezi bir veri havuzunda belgeleri, görevleri ve ürün bilgilerini yakalayarak, paylaşarak, yöneterek, izleyerek ve depolayarak daha hızlı v e verimli çalışmasını sağlar ve bu da kurum genelinde standartlaşmayı teşvik eder. Faydaları  Ürün maliyetini ve daha fazla karlılığı azaltma .  Yeni ürün tanıtım maliyetini azaltme .  Ürün yeniliğini geliştirme .  Daha hızlı k alite li ürünler oluşturma .  Daha az hurda ve yeniden işleme.  Daha büyük tasarım verimliliği.  İş ve operasy onel süreçle ri geliştirime .  Standartlar ve mevzuata uygunluk.  Tasarım gözden geçirm e ve onay süreçlerini geliştirme .  Genişletilmiş tedarik zinciri ile ente grasyonu ve iletişimi geliştirme . PLM Kaynaklar Portföy karar kriterlerini oluşturmak için gerekli olan eksiksiz araç seti ve mevcutsa ne olursa olsun senaryo planlaması kaynaklar ve strateji. Tam zamanında teslim edilebilmeleri için özel olarak tanımlanmış projeleri planlayın, uygulayın ve izleyin. Kök nedenini ele alarak olayların tekrar lanmasını önleyen ve kurumun faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilerden kaçınan proaktif yaklaşım. Değişim yönetimi süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonu, kararların kontrol edilmesi, son teslim tarihleri ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması. Ürün ve süreç tanımının tüm yönlerini üst düzeyde kapsayan planlamada önemli sonuçlar elde edin. İstatistiki kontrol yöntemlerini, ürün / tedarikçi denetimini ve görevleri ve faaliyetleri otomatikleştirerek üretim süreçlerini destekleyin.

Görünümler

 • 806 Total Views
 • 653 Website Views
 • 153 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 4 178.211.55.61
 • 15 www.surecmerkezi.com
 • 5 surecmerkezi.com