Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. Genel Bakış SE Zaman Kontrolü, saatlerin kaydedilmesi, kaynak yönetim süreçlerinin optimize edilmesi için geliştirilmiş kaynakların toplanması ve programlanması, operasyonel performans ve maliyet azaltma ile sonuçlanan verimlilik artışlarının sağlanması için otomatik bir sistemdir. Çözüm, herhangi bir etkinlik veya hizmet için kaynak saatlerini kontrol etmeyi, istenen işleve veya yetkinliğe göre doğru kişileri seçmeyi, faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan saatleri kaydetmeyi ve beklenen gelirleri maliyetle karşılaştırmayı çok kolaylaştırır. SE Zaman Kontrolü , birkaç SoftExpert çözümü ile mükemmel bir ş ekilde bütünleşir: Saatlerin izlenmesi ve projelerin toplanması için SE Projesi, Yetkinlik gereksinimlerinin yönetimi için SE Yetkinliği ve SE Eğitimi ve doğru işbirlikçile rin doğru gör evlere atanması. , SE varlık kullanımının tahsisi ve kontrolü ve İK, bo rdro ve finans dahil olmak üzere diğer önemli kurumsal sistemler için varlık . SE Zaman Kontrolü Çalışılan Saatlerin Ve Faturalandırmanın Kontrolü Için Yazılım

2. Kaynaklar • Tahmin amaçlı olarak belirli bir kullanıcı veya varlık seçmek veya kaynakların kıtlığını göstermek yerine jenerik kaynaklar atayın. Genel bir kaynak daha sonra bir kullanıcı veya bir varlık ile değiştirilebilir. • Varlıkların iş durumu ve tahsis durumuyla analiz edilmesi yoluyla varlıkların kullanımını analiz edin. • Projelerin bütçesini, iç ve dış kaynakların ihtiyaçlarını, son başvuru tarihle rini ve mevcut kapasiteyi dengeleyin. • Kullanılabilirliğe veya yetkinliğe dayalı kaynakların tahsisini planlayın. • Faaliyetin ilerlemesini tamamlanma yüzdesine göre değerlendirin. • Tam ve kullanımı kolay bir çevrimiçi elektronik tablo kullanarak ortak çalış anlardan ve üçüncü taraflardan notlar alın. • Form halihazırda kullanıcıya belirlenen faaliyetlerle birlikte gelir, ancak izin verildiği takdirde başka faaliyetler eklenebilir. • Özelleştirilebilir onay yolu ile notların onaylanması. • Kaynak havuzunuzun geniş ve anında anlaşılmasını sağlamak için kaynakların kullanımını ve kullanılabilirliğini iş programının merkezi vizyonunda yönetin. • Zamanlama çakışmalarını, etkinlik çakışmaları ve kaynak aşırı yüklenmesini kolayca tanımlamak için kaynak ayırmayı hızlı bir şe kilde görüntüleyin. . Saatleri Hedefliyoruz Kaynak Takvimi Programlama Asistanı Görev Raporları www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 698 Total Views
 • 555 Website Views
 • 143 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 7 178.211.55.61
 • 26 www.surecmerkezi.com
 • 2 surecmerkezi.com