Taşımacılık ve Lojistik


Karşılaşılan Zorluklar


Küresel rekabet ve düzenlemeler arttıkça, taşımacılık ve lojistik sektöründeki şirketler, operasyonlarının tüm yönleriyle, çevresel verimlilikten tedarik zinciri yönetimine, teknolojik gelişmelere, yasal düzenlemelere ve sürekli artan müşteri talebine karşı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

SoftExpert, endüstrinin en ileri ve kapsamlı yazılım paketini, nakliye ve lojistik endüstrisinin sıkı gereksinimlerini karşılayan uyum ve performans yönetimi için; En sıkı küresel düzenlemelere uymak, belgeleri kontrol etmek, riskleri yönetmek, varlıkları, bakımı, ürün yaşam döngüsünü ve daha fazlasını yapmak. 

Ulaştırma ve Lojistik Çözümü

SoftExpert Mükemmellik Suite (SE Suite) yasal uyumluluk maliyetini düşürür ve ulaşım ve lojistik sektöründe şirketler, başarı, daha düşük maliyet maksimize verimliliği artırmak, riski azaltmak ve çeşitli küresel düzenlemelere uymak yardımcı olur.

Çözüm, şirketlerin aşağıdakileri de içeren farklı yönetim çerçevelerinin tek bir platformda entegre edilerek operasyonlarını sürekli olarak geliştirmelerini sağlar; riskleri, bakımı, süreçleri, varlıkları, atıkları, olayları, performans göstergelerini, çevre, sağlık ve güvenlik yönetimini ve çok daha fazlasını yönetmektir.

Personel uçtan uca etkinliklerde rollerine dair içgörü sunarak, fırsatları iyileştirmeyi daha iyi fark edebilecek ve endüstrinin rekabetçi küresel ortamındaki çarpıcı değişimlere ayak uydurabileceklerdir. Organizasyonel sınırlar boyunca iş arkadaşlarıyla işbirliği için güçlü destek, kuruluşun müşterilerine hizmet verme biçiminde akıllı iyileştirmeler yapmada merkezi bir rol oynamalarını sağlar.

frame-Transporte-y-Logística

Softexpert ile tanışın!

Taşımacılık ve Lojistik Endüstrisinde iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Detaylı Bilgi için

Ana Faydalar

 • Önleyici bakım programı.

 • Servis Siparişi ile toplam bakım yönetimi.

 • Teknisyen, ekipman, aktivite, servis siparişi, dönem, bakım ekibi, tahmini servis maliyeti vb.

 • Varlık tanımlaması ve sınıflandırması.

 • El kitapları, kataloglar ve prosedürler gibi herhangi bir belge türü.

 • MTTR, MTBF göstergeleri, Arıza Oranı ve Ekipman Kullanılabilirliğinin Hesaplanması.

 • Nicel, nitel ve matris risk analizi.

 • Risk yönetimi geçmişi izleme.

 • Denetim gereksinimleri, süreç sırasında denetçiler tarafından basılabilen ve kullanılabilecek önerilerle kayıt altına alınır.

 • SE Süreci ile arayüz üzerinden denetlenecek prosedürleri, alanları / departmanları ve bireyleri kaydedin.

 • Denetim sırasında vurgulanan en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, gözlemler ve uygunsuzluklar gibi olayları kaydedin.

 • Atık ürünlerin nihai bertarafının sınıflandırılması ve nicelendirilmesi.

 • Atık üretim yönetimi, depolama ve nakliye.

 • Çevre izni kontrolleri.

 • Performans yapısı organizasyonu için esnek çerçeve (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige, diğerleri).

 • Organizasyon stratejisine hedefler aracılığıyla bağlantı ölçütlerini / KPI'ları bağlayın.

Çözüm Genel Bakış

 
 


39 modül ve 12 suitten oluşan İş Mükemmelliği için dünyanın en kapsamlı lider çözümü ile tanışma zamanı